Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TOKİ Ankara Mamak Gülseren Mahallesi 1. Etap teslimleri!

Ankara Mamak Gülseren Mah. 1.Etap’ta kapsamında bulunan konutların teslimi 19-30 Eylül 2016 tarihleri arasında teslim işlemleri gerçekleştirilecek..


Ankara Mamak Gülseren Mahallesi 1.Etap’taki konutların teslimi 19-30 Eylül 2016 tarihleri arasında teslim işlemleri gerçekleştirilecektir.


Ankara Mamak Gülseren Mahallesi 1. Etap Projesinde  A-10, A11, L9, L10, M-7A, M-7B, M-8A, M-8B, N-7, N8, R-5A, R-5B, R-5C, R-6C, S-5A, S-5B ve  S-6A, S-6B bloklarda yer alan konutların alıcıları 19 Eylül - 30 Eylül 2016 tarihleri arasında konutlarını teslim alacaklardır.

 

Bu çerçevede ;         

Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Metroplan Müş.Müh.San.Tiv.Ltd.Şti. aracılığıyla gerçekleştirilecektir.


Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.


Alt gelir grubu ve kentsel dönüşüm kapsamında satışı yapılan konutlar için ilk dönemsel artış Ocak 2017’de uygulanacak olup, ilk taksit ödemesi konut teslimini izleyen ay itibariyle başlatılacaktır.


Şehit Ailesi ve Terör Malulü kontenjanından konut alanların ilk taksit ödemesi konut teslimini izleyen ay itibariyle başlatılacaktır.


3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T. Halk Bankası A.Ş. Abidinpaşa Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları teslim tarihinde önce Banka şubesine başvuracaktır. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.


Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:


Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

 

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.