Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TOKİ Bakırköy Şenlik Mahallesi'nde yeni proje yapacak!

TOKİ mülkiyetinde olan İstanbul Bakırköy'e bağlı Şenlik Mahallesi'ndeki arsalar için yeni imar planı hazırlanarak askıya çıkarıldı..


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) mülkiyetinde olan İstanbul Bakırköy'e bağlı Şenlik Mahallesi'ndeki arsalar için TOKİ programları çerçevesinde değerlendirilebilmesi amacıyla plan değişikliği hazırlandı.


Planlamaya konu alan, askeri lojman ve tesisler için kullanılmaktayken, alandaki yapıların çok büyük bir kısmının yıkılmış olması sebebiyle büyük ölçüde atıl durumda bir alan haline geldi. Kullanım amacı sonlanmış planlama alanı, çevredeki konut alanlarında yaşayan nüfusun kullanımına açık olmayan, erişime kapalı bir alan niteliğinde olup, bölgede yer alan nüfusun yararlanabileceği cami, okul ve yeşil alan gibi donatı alanlarının eksik olması nedeniyle bu hizmetlerden yararlanma konusunda eksiklikler yaşanıyor.


Kullanım amacı tamamlanmış olan planlamaya konu alanda, çevresinden kopuk atıl bir alan oluşmaması adına kentsel gelişim dinamikleri ve bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda alanın yeniden planlanmasıyla; hem bölgenin ihtiyacı olan donatı alanları karşılanmış, hem de içerdiği yeşil alan miktarı ile bölgedeki nüfusun kullanımına açılmış olacak.


Konut alanında yapılacak konutlar zemin+2 katlı olacak. Konut alanında hesaplanan inşaat alanının yüzde 5'i kadar ticari kullanım amacı ile ayrılabilecek.  


Askıya çıktı


İstanbul Bakırköy'e bağlı Şenlik Mahallesi'nde yer alan Askeri kışlalar ve tarlanın bulunduğu 292 Ada, 61 Parsel ile içerisinde askeri binaların bulunduğu bağ niteliğindeki 1032 Ada, 13 Parsel ve bir kısım kadastral yol alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.


Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 28 Kasım 2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.


TOKİ Bakırköy Şenlik Mahallesi


TOKİ Bakırköy Şenlik Mahallesi


TOKİ Bakırköy Şenlik Mahallesi


TOKİ Bakırköy Şenlik MahallesiIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com


Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016