Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TOKİ Erzincan Yoğurtlu sözleşme dönemi başladı!

TOKİ ile Erzincan, Yoğurtlu Belediye Başkanlığı işbirliği çerçevesindeki “Erzincan Yoğurtlu Toplu Konut Projesi kapsamındaki konutların Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri başladı..


TOKİ ile Erzincan, Yoğurtlu Belediye Başkanlığı işbirliği çerçevesinde, ön talep toplama yöntemiyle geliştirilen “Erzincan Yoğurtlu Toplu Konut Projesi kapsamındaki konutların Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri, 17 Ocak -17 Şubat 2017 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Erzincan Şubesinde, aşağıdaki programa göre gerçekleştirilecektir.


Başvuru sahiplerinden aşağıdaki belgeler istenecektir:

T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C. kimlik numarası

Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin nüfus cüzdanı veya yerine geçen belge.


B1 tipi konut alıcıları, Yoğurtlu Belediye Başkanlığı tarafından imzalatılan Başvuru Formunun fotokopisini ibraz ederek sözleşme imzalayacaklardır.

 

Diğer taraftan, emekli kategorisinden başvuruda bulunan hak sahiplerinden aşağıdaki belgeler istenecektir.

 

İl/ilçe  Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Erzincan ili sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olduğunu kanıtlayacak belgeyi,


Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200-₺  olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)


Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi


T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C. kimlik numarası

Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin nüfus cüzdanı veya yerine geçen belge.
Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016