Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TOKİ Şile 3. Etap başvuruları başladı!

Şile Toplu Konut 3. Etap Projesi için başvuru kayıtları başladı. TOKİ Şile 3. Etap başvuruları 11 Kasım 2016 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Müracaatlar belediyenin Beyaz Masa biriminden kabul edilecek.


Şile Toplu Konut 3. Etap Projesi için başvuru kayıtları başladı. TOKİ Şile 3. Etap başvuruları 11 Kasım 2016 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Müracaatlar belediyenin Beyaz Masa biriminden  kabul edilecek.


Projede B1 tipi konutlar; 6.000,00.-TL’nin başvuru bedeli olarak alınması, sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar% 12,%15 veya %20’sinin tahsil edilmesi, Borç bakiyesinin %12 peşinat 180 ay vade,%15, peşinat 216 ay vade, %20 peşinat 240 ay vade, ile ödenmesi, ilk taksit ödemesinin konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılması, borç bakiyesinin ve aylık taksitlerin  her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılması, İlk artış döneminin İdarece belirlenmesi koşulları ile satılacaktır.


Başvuru şartları;


ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI


Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.


Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;


·  T.C. vatandaşı olması,


· Şile ilçe nüfusuna kayıtlı olmak veya son  1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması,


· Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,


·Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Ancak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)


· 25 yaş ve üzerinde olması (eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.)


· Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200.- TL olması, ( Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200.- TL. olması gerekmektedir.)


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

·Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)


· İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ile adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan ve Şile ilçe sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,


·Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.- TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,


-Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler  (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)


-Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalışmadığına dair belgeleri, eksiksiz olarak ibraz edecektir.


Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.


Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.


Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irad kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.


Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016