Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Torba Yasa 2017 yürürlüğe girdi mi?

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olan Torba Yasa 2017 yürürlüğe girdi mi?


7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Torba Yasa ile gayrimenkul sektörüne yeni soluk geldi. İşte gayrimenkul sektörünü etkileyen Torba Yasa maddeleri:


Gayrimenkul sektörünü etkileyen Torba Yasa maddeleri:


1- Köyde binalarını yapamayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre verilecek.


2- 2018 ile 2021 yıllarında ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasında esas alınan arsa ve arazi birim metrekare değerlerine sınırlama getirilecek.


3- Arazi toplulaştırma projelerinin uygulanması esnasında, elbirliği mülkiyet olarak tescilli parsellerin, paylı mülkiyete dönüştürülmesi işlemleri uygulayıcı kuruluş tarafından resen gerçekleştirilecek.


4- Uygulama alanlarında bulunan tarım arazileri, zorunlu sebepler olmadıkça tarım dışı' amaçlarla kullanılamayacak.


5- OSB’lerdeki bağımsız bölümler birden fazla kiracıya kiralanabilecek.


6- 10 yılını doldurmuş lojmanlar satılabilecek.


7- Hâzineye ait taşınmazların satışında, satış bedelinin en az yüzde otuzu peşin olarak alınacak.


8- Toplulaştırma süresince ortak alanlarda tarımsal faaliyette bulunmak için ilgili kuruluşun izni gerekli olacak.


9- Sanayi sitelerinin taşınması halinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler sanayi sitesi yapı kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine bedelsiz devredilecek. 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com