Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Torba Yasa ile İmar Kanunu'na eklenen maddeler!

Hükümetin seçim vaatleri kapsamında hazırlanan ve çeşitli alanlarda yeni düzenlemeleri kapsayan Torba Yasa kabul edildi. İşte Torba Yasa ile İmar Kanunu'na eklenen maddeler..


Hükümetin seçim vaatleri kapsamında hazırlanan ve çeşitli alanlarda yeni düzenlemeleri kapsayan Torba Yasa kabul edildi.Yeni Torba Yasa ile 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında birtakım değişikliklere yer verildi. 


Kanunda "su yolu" tanımı yapılarak, su yollarına kanuni statü kazandırıldı. Ayrıca yapılan düzenlemeler ile kentsel dönüşüme dahil edilecek kaçak yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği de bağlanması öngörülüyor. 


Torba Yasa İmar Kanunu değişikliği 2016


MADDE 6- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "Bina" tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.


"Su yolu; imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçididir."


MADDE 7-3194 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına "yol," İbaresinden sonra gelmek üzere "su yolu," ibaresi eklenmiştir.


MADDE 8- 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "yol," ibaresinden sonra gelmek üzere "su yolu," ibaresi eklenmiştir.


MADDE 9-3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 15- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan, 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ve 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenileme alanı olarak belirlenen alanlarda bulunan yapılardan yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi koşuluyla, geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılır. Bu yapılara geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.


Birinci fıkra uyarınca yapılan geçici abonelik süresi beş yılı geçemez. Ancak dönüşüm ve yenileme uygulamalarının uzaması halinde, beş yılı geçmemek üzere uygulama süresince geçici abonelik uygulaması devam eder.


Bu madde hükümleri 1/11/2015 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanır."


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com