Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Torba yasa ile kaçak yapılara bağlanacak abonelikler!

Torba yasa, 2 Nisan 2016 tarihinde Mecliste kabul edildi. Onaylanan torba yasa kapsamında İmar Kanunu değişikliklerine de yer veriliyor..


Torba yasa, 2 Nisan 2016 tarihinde Mecliste kabul edildi. Onaylanan torba yasa kapsamında İmar Kanunu değişikliklerine de yer veriliyor.


Torba yasa ile yenileme alanı, riskli alan olarak belirlenen alanlarda bulunan yapılardan yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi şartıyla bazı aboneliklerin geçici süreyle izin veriliyor.


Zaman içerisinde konut sahiplerinin kentsel dönüşümden yana tavır almaları içinde bulunulan sosyal problemin de ortadan kalkmasına imkan sağlanıyor. Peki, Torba yasa ile kaçak yapılara bağlanacak 3 abonelik hangileridir?


Torba yasa ile kaçak yapılara bağlanacak abonelikler: 


MADDE 1- 3/5/1985 ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 15- 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenileme alanı 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riski alan olarak belirlenen alanlarda bulunan yapıların yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi şartıyla, geçici olarak elektrik, su, kanalizasyon ve doğal gaz bağlantısı yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılan geçici abonelik süresi beş yılı geçemez. Ancak dönüşüm ve yenileme uygulamalarının uzaması halinde, beş yılı geçmemek üzere uygulama sürecince geçici abonelik uygulaması devam eder.


Bu yapılara geçici olarak elektrik, su, kanalizasyon ve doğal gaz bağlantısı herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.


Bu madde hükümleri 1/11/2015 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanır."


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com