Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Torba Yasa ile kentsel dönüşüm ada bazında nasıl olacak?

Ada bazında kentsel dönüşüm uygulanmasında Torba Yasa ile birtakım değişiklikler yapıldı. Peki, Torba Yasa ile kentsel dönüşüm ada bazında nasıl olacak?


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Kentsel dönüşümde riskli yapılar ile riskli alanlarda yer alan yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Riskli olarak tespit edilen yapının nasıl olacağına maliklerin 3'te 2'si karar verebiliyor.


En az üçte iki (2/3) çoğunluk ile alınan karara katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; Bakanlıkça tespit ettirilen rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. 


Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir.  Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.


Ancak mevcut uygulamada ada bazında yapılacak kentsel dönüşüm için yüzde 100 anlaşma sağlanması gerekiyordu. 26 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Torba Yasa ile bu kural da değişti.


Yapılan düzenleme ile;

Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında, uygulama yapılan etap veya ada bazında maliklerin 2/3 çoğunluğuyla karar alınacak, 1/3 'lük kısımda kalanların hisseleri anlaşan diğer maliklere satılacak, bu malikler satın almaz ise bu payları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alacak. Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com
Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016