Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Torba yasa imar kanunu değişikliği 2016!

Torba yasa, 26 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba yasa ile İmar Kanunu'nda da birtakım değişiklikler yapıldı..


Torba yasa, 26 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba yasa ile İmar Kanunu'nda da birtakım değişiklikler yapıldı.


Torba yasa'da yer alan 7. madde ile 3194 sayılı İmar Kanunu'na su yolu tanımı eklendi:


MADDE 7- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "Bina" tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.


"Su yolu; imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçididir."


MADDE 8-3194 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına "yol," İbaresinden sonra gelmek üzere "su yolu," ibaresi eklenmiştir.


MADDE 9- 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "yol," ibaresinden sonra gelmek üzere "su yolu," ibaresi eklenmiştir.


Torba yasa'da yer alan 10. madde ile 3194 sayılı İmar Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklendi:


"GEÇİCİ MADDE 15- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan, 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ve 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenileme alanı olarak belirlenen alanlarda bulunan yapılardan yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi koşuluyla, geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılır. Bu yapılara geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.


Birinci fıkra uyarınca yapılan geçici abonelik süresi beş yılı geçemez. Ancak dönüşüm ve yenileme uygulamalarının uzaması halinde, beş yılı geçmemek üzere uygulama süresince geçici abonelik uygulaması devam eder.


Bu madde hükümleri 1/11/2015 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanır."

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com