Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Torba Yasa yürürlüğe girdi mi?

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı olan Torba Yasa yürürlüğe girdi mi?


Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM'de görüşmeleri 2 hafta boyunca sürdü.


Bu sürenin sonunda Torba Tasarı olarak anılan kanun tasarı çin Mecliste görüşmeler tamamlanarak kabul edildi. Peki, Torba Yasa yürürlüğe girdi mi?


Torba Tasarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.


Torba Tasarı'daki emlak sektörünü ilgilendiren düzenlemeler:


1- 10 yılını doldurmuş lojmanlar satılaşa konu olabilecek. İlgili lojmanda oturan kimseler lojmanı öncelikli olarak satın alma hakkına sahip  olacak.


2- Köyde binalarını yapamayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre verilecek.


3- 2018 ile 2021 yıllarında ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasında esas alınan arsa ve arazi birim metrekare değerlerine sınırlama getirilecek.


4- Arazi toplulaştırma projelerinin uygulanması esnasında, elbirliği mülkiyet olarak tescilli parsellerin, paylı mülkiyete dönüştürülmesi işlemleri uygulayıcı kuruluş tarafından resen gerçekleştirilecek.


5- Uygulama alanlarında bulunan tarım arazileri, zorunlu sebepler olmadıkça tarım dışı' amaçlarla kullanılamayacak.


6- OSB’lerdeki bağımsız bölümler birden fazla kiracıya kiralanabilecek.


7- Hâzineye ait taşınmazların satışında, satış bedelinin en az yüzde otuzu peşin olarak alınacak.


8- Toplulaştırma süresince ortak alanlarda tarımsal faaliyette bulunmak için ilgili kuruluşun izni gerekli olacak.


9- Sanayi sitelerinin taşınması halinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler sanayi sitesi yapı kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine bedelsiz devredilecek. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com