Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Trabzon belediye başkanları

1923-2009 arasında Trabzon'da şu isimler belediye başkanlığı yaptılar:Trabzon belediye başkanlarıKazazzade Hüseyin Efendi
Hizmet Süresi: 1923-1928


Trabzon'un büyük emlak sahibi tüccarlarından, hayır ve hasenat ehli, herkese yardım etmekten hoşlanan bir zattı. 1. Cihan harbi dönüşü ve Trabzon'un kurtuluşu sonrası ilk Belediye Başkanıdır. İki sene Belediye Başkanı olan Hrisantos'tan sonra Cumhuriyet Belediyeciliğini üstlenmiştir. Cumhuriyet Mahallesinde ikamet etmekte idi.Temel Nücûm'i GÖKSEL
Hizmet Süresi: 1928-1930 ve 17.08.1939-04.09.1939


Hacı Müftüzade Temel Nücumi Bey eski memurlardan Süleyman Bey'in oğludur. Büyük babası şehrin 46 sene müftülüğünü yapmış âlim bir zattır.


1881'de doğan bu zat idadi tahsilini ikmal ettikten sonra tuhafiye ve manifatura ticaretine başlamıştı. Bilahare ticari faaliyetini tevsi ederek Mobilya Koll. Şti. tesis etmiş, daha sonra Belediye Başkanı seçilmişti.


1938'de mansub (atamalı) Belediye Reisliği uygulaması kaldırılıp eski müntehap (seçimli) uygulamaya dönüldüğünden Temel Nücûmî Göksel bu kez seçimle gelmiştir. Zaman bakımından zaruretle kısmi bir seçim olmuş sonra normale dönülmüştür.


  

Kadri Mes'ut EVREN
Hizmet Süresi: 1931-24.05.1937


Trabzon'un tanınmış simalarından Mesud Hafız Efendi'nin oğludur. Baro avukatı iken Belediye Başkanı seçilmiştir. 1930 senesinde yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanunu bir reform kanunu olduğu için bunun uygulanması, yeni bazı düzenlemelere gidilmesini gerektirmiş bu sebeple o dönem belediyecilik bakımından önemli bir dönem olarak tarihe geçmiştir.


Kadri Mes'ut Bey bu kanunun çıkmasından sonra belediyecilik mevzuatını yeniden ele alıp hazırlamıştır. 1938'de Ankara'ya giderek Zirai Donatım Kurumu Müşaviri oldu.


1946'da Ankara'da vefat ettiDr. Cemal TURFAN
 Hizmet Süresi: 1937-1939


Seçimle gelmemiş tayinle gelmiş bir Belediye Başkanıdır. Aslen Trabzonlu olup Erzincan'da büyümüştür. Oradan tekrar Trabzon'a gelmiştir.

  


Bahri DOĞANAY
Hizmet Süresi: 30.01.1939-17.08.1939


3.Umumi Müfettişliğin Asayiş Müşaviri olarak Trabzon'a gelmiştir. Bu vazifede iken açılan Belediye Başkanlığına atanmıştır. Kurmay Yarbay emeklisi idi.


  

Muammer YARIMBIYIK
Hizmet Süresi: 1939-1943


Asıl mesleği öğretmenlik ve ilk tedrisat müfettişliğidir. Sonra ticarete atılıp kantariye ticareti yapmıştır. Serbest bulunduğu bu dönemlerde belediye azalığına sürekli seçilmiş, en son Belediye Başkanlığı görevine getirilmiştir. Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi Yarımbıyıkoğulları'ndandır. En önemli işi Belediyenin Emlak Bankası'ndan aldığı kredi faizlerini bir anlaşma ile düşürmüş ve borcu normal taksitlere bağlamıştır. 80 yaş civarında vefat etmiştir.


  

Cevdet AKÇAY
Hizmet Süresi: 01.03.1943-11.03.1946


Akçaabat'ın Çarşıda köyündendir. 1. Cihan Harbi'nden önce Trabzon'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Trabzon Sultanisi'nin (lise) orta kısmından ayrılarak babasının mağazasında ticarete başlamıştı. İdman Ocağı kurulduğu günden başlayarak kulübün kâtiplik ve idare hizmetleri görevlerini seve seve yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet yapmıştı. Önce belediye üyeliği sonra da başkanlık görevine getirilmiştir.


  

Tevfik YUNUSOĞLU
Hizmet Süresi: 1946-1950


Trabzon'un Tekke Mahallesi'ndendir. Muhacirlikten sonra Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak Trabzon'a gelmiş ve babasının mağazasında ticarete başlamıştı. Spor işleriyle de uğraşmıştı. İdman Ocağı Kulübü'nün ilk kurucularındandı. Daha sonra Trabzon'un ikinci spor kulübü olan İdman Grubu'nun kurucuları arasında da yer almıştı. Ayrıca Trabzon Gençler Kulübü Başkanlığını da yapmıştı. 1946 seçimlerinde belediye üyeliğine ve sonradan Belediye Başkanlığı'na getirilmiştir. 

Hüseyin ÇULHA
Hizmet Süresi: 18.09.1950-28.05.1952


Gençliğinde kardeşleriyle birlikte babasının yanında ticarete başlamıştı. Uzun müddet Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapmış, büyük Sosyal Hizmetler göstermişti. 1930'dan beri belediye meclis üyeliği görevi ifa etmişti. 1950'de de Trabzon Belediye Başkanı olmuştur. Trabzon'da Osmanlı Türk eserlerinin onarımı işlerinde özellikle İskender Paşa Camii'nin genişletilmesine ve suyunun ihyasında gönüllü hizmetler ifa etmiştir. Halk tarafından sevilen sayılan bir kişi idi. Trabzon aile mezarlığında medfundur.


  

Muzaffer KORLU
Hizmet Süresi: 28.05.1952-17.11.1955


1946 belediye seçimlerinde siyasi faaliyete atıldı. CHP listesinden yedek üye olarak belediye meclisine girdi. 1950'de D.P. de tam liste meclisi devr aldı. Çünkü Cemal Çanakçı ile muhalefeti temsil ettiler. 1952'de Hüseyin Çulha çekilince 28.05.1952'de başkan oldu. Görevi 3 yıl, 5 ay, 19 gün sürdü. Yeni Yol Gazetesi ile ilişkilerini sürdürdü. Şairliği de vardı.


  

Haluk ÇULHA
Hizmet Süresi: 17.11.1955-20.09.1957


Trabzon'da doğdu. Orta Ticaret Mektebi'nden mezun olduktan sonra babasının yanında çalıştı. Spora çok meraklı olduğundan kalecilik ve kulüp başkanlıkları yaptı. Şehir Kulübüne de başkanlık yaptı. Şehir Kulübü başkanı seçildikten sonra kulüp binasının satın alınmasına öncülük etti. Önce Belediye başkanlığı yaptı sonra Trabzon milletvekili oldu.


  

Ahmet Rasim KARANİS
Hizmet Süresi: 20.09.1957-14.05.1959


1924'te Vakfıkebir'de doğdu. Trabzon'da okudu. Ticaretçi bir ailenin çocuğudur. Kendiside ticaretle uğraşmıştır. Demokrat Partide politikaya atılmıştır. Birçok cemiyetlerde başkanlık yapmıştır. Sonra AP'de politika görevleri yapmış, Belediye Reisliğine seçilmiştir.


  

Hüsnü AYBAY
Hizmet Süresi: 14.05.1959-30.04.1960


Trabzon'un Ortahisar Mahallesi'ndendir. Fındık Fabrikatörlüğü ve ihracatçılığı işlerinde söz sahibi olarak yıllarca çalışmıştır. Halim selim ve yardımsever bir kişi idi. Trabzon'da vefat etmiştir.


 

Hayrettin NAKİPOĞLU
Hizmet Süresi: 30.04.1960-27.05.1960


Bir aydan az bir süre görev yapmış valilik hatıratı olarak Belediye Başkanları kronolojisinde ismi anılmaktadır. Kayıtlarda reislik görevi yoktur. Trabzon Valiliği arşivinde de hakkında malumat bulunamamıştır.


  

Kr.Albay Necmeddin ERGÜVEN
Hizmet Süresi: 27.05.1960-12.06.1960


Bir aydan az bir süre görev yapmış valilik hatıratı olarak Belediye Başkanları kronolojisinde ismi anılmaktadır. Kayıtlarda reislik görevi yoktur. Trabzon Valiliği arşivinde de hakkında malumat bulunamamıştır.

  

Fethi TANSUK
Hizmet Süresi: 12.06.1960-10.02.1961


Ara rejim sırasında Belediye Başkanlığını ifa etmiştir.

  

Kamuran ÇUHRUK
Hizmet Süresi: 15.02.1961-29.08.1961


Her ne kadar 1961'de 2. Defa Vali Kamuran Çuhruk oldu ise de belediye kayıtlarında Fethi Tansuk'tan sonra Vali Vefa Poyraz gelene kadar Belediye Reisliği görevini Vali Vekilleri Fethi Burak ve Reşit Yalın'a yapmıştır. Trabzon Valiliği arşivinde de hakkında malumat bulamadık.


  

Vefa POYRAZ
Hizmet Süresi: 30.08.1961 - 19.11.1963


1918 yılında Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nevşehir'de yapan Vefa Poyraz, 1932 yılında İstanbul'daki Maltepe Askeri Lisesi'ne girmiş, 1937'da Harp Okulu'nu, 1939' da Halıcıoğlu Topçu Okulu'nu bitirmiş, bir süre devam eden kıta hizmetinden sonra, 1948 yılında Harp Akademisi imtihanlarını kazanmış ve 1952 yılında bitirmiştir.

Ordu saflarında Kurmay Subay olarak çeşitli kademelerde Kurmay Başkanlıkları, Harekat Şubesi Müdürlüğü ve nihayet Harekat Şubesi Müdürlüğü ve Yıldız Silahlı Kuvvetler Akademisi Harekat Öğretmenliği yaptı.

15 Nisan 1960 tarihinde Bitlis, 1961 tarihinde Trabzon Valisi ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1964 yılında Bursa Valiliğine, 1966 yılında İstanbul Valiliği'ne atandı. 2 Haziran 1973 Tarihine kadar bu görevde kaldı.

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyeliği (14 Ekim 1973 - 12 Eylül 1980) ile Köy İşleri Bakanlığı yaptı. Evli ve 2 Çocuk babasıdır.   Suat OYMAN
Hizmet Süresi: 19.11.1963 - 09.12.1973


İstanbul'da doğdu, ilk ve orta öğrenimlerini İstanbul'da, Hukuk Fakültesi'ni Ankara'da tamamladı. 1938 yılında Trabzon'a tayin olarak 1950yılına kadar Nahiye Müdürlüğü ve Kaymakamlık görevlerinde bulundu. Daha sonra memuriyetten ayrılarak avukatlık yaptı.


Avukatlık mesleğine 1963 yılına kadar devam etti. Avukatlık yaptığı yıllarda CHP İl Başkanlığı, 1963 yılında ise Baro Başkanlığı görevlerini yürüttü.


1963 yılında yapılan seçimlerde Belediye Başkanı seçildi. 1973 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1970 - 71, 1971 - 72 yılları arsında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı yaptı.


1973 senesinden sonra 1982 yılına kadar avukatlık görevine devam etti. 1982 yılının Kasım ayında vefat etti.

 


Sefer ÖZGÜR
Hizmet Süresi: 11.12.1973 - 12.09.1980


1922 tarihinde Trabzon ilinin Maçka ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Maçka Merkez İlkokulu'nda (1931 - 1936) bitirdi. Ortaokulu Erzincan Askeri Ortaokulu'nda tamamladı (1936 - 1939). Lise tahsilini Kuleli Askeri Lisesi'nde (1939 - 1941) yaparak Kara Harp Okulu'na 1941 senesinde başladı.


Harp Okulunda iki senelik tahsilden sonra 1943 Ağustos ayında topçu subay oldu.


1943 - 1945 senelerinde iki sene daha tahsil yaparak (Topçu Atış Okulu'nda) kıta hizmetine başlamıştır.


Kıta hizmetini yüzbaşı olarak yaparken Harp Akademisi sınavlarını (1957) kazanarak (1958 - 1959) iki senelik bir tahsilden sonra Kurmay Subay oldu (1960).


Birçok kurslara katılarak ihtisaslaşma pekiştirilmiştir.


  

Hasan MELEK
Hizmet Süresi: 16.10.1980 - 28.03.1984


16.06.1926'da Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Trabzon'da okudu. 1944 - 1945 yıllarında ticarete atıldı. O tarihten beri ticaretle meşguldür. Birçok sosyal kuruluşta da görev yapmıştır. Halen de yapmaktadır. 16 Ekim 1980 de Belediye Başkanlığı görevine başladı. Üç buçuk sene bu görevi yürüttü. Evli ve iki çocuk babasıdır.


  

Orhan KARAKULLUKÇU
Hizmet Süresi: 1984-1989


29 Mart 1937 de Trabzon'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Trabzon'da bitirdikten sonra İ.T.Ü. Makine Mühendislik Bölümünü ve lisansüstü öğrenimini yaparak Yüksek Mühendis olmuştur. Eğitim süresince sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmuş Trabzon İdman Ocağı Kulübü genç takımında ve İ.T.Ü. Spor Kulübünde futbol oynamıştır. Daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 12.01.1963 de göreve başlamış 1966'da Karayollarından ayrılıp Trabzon'da kurulacak olan Çimento Fabrikası'nın kuruluş sorumluluğunu Alman Klockmen Humbolt Firmasından teslim almış, 6 ay işletmeler şefi olarak çalıştırmıştır. Sonra ayrılıp Ocak 1968'de KTÜ'ye Doçent kadrosu ile Öğretim Görevlisi olarak geçmiş, 5 yıl o görevden sonra Ekim 1973 Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için KTÜ'den ayrılmış ancak aday ön seçimini kazanamamıştır. 1973'den itibaren kardeşi ve arkadaşları ile sanayiye geçmiş, sırası ile Trabzon'un önemli sanayilerini kurmuştur. Santral Galvanis Saç Sanayi, Bosaş Karsusan A.Ş.. Zamanın Belediye Başkanı rahmetli Suat Oyman'a teknik danışmanlık yapmıştır. Sonra, 1984 - 1989 da Belediye Başkanı olark görev yapmıştır. Daha sonra, 1990 - 91 arası Tübitak Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur.

 


Atay AKTUĞ
Hizmet Süresi: 1989 - 1994


20 Şubat 1945 tarihinde Trabzon'un Erdoğdu Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu Ülkü İlkokulu'nda tamamladı. Ortaöğretimini 1963 yılında Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Yüksek Mühendis-Mimar olarak mezun oldu ve serbest çalışmaya başladı. Lise ve Üniversite yıllarında sıra ile Akçaabat Sebatspor, İdmanocağı ve Trabzonspor'da profesyonel futbol oynadı. Trabzonspor'un ilk yıl takım kaptanlığını yaptı. 26 Mart 1989 Belediye Başkanlığı seçimlerinde Trabzon Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Sırası ile TLYD, TMMOB, TÜRKİNŞA, TRABZONSPOR Yönetim Kurullarında görev yaptı.


  

Asım AYKAN
Hizmet Süresi: 27.03.1994-08.08.2002


1953 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve ortaokuldan sonra, 1970 yılında Trabzon Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl K.T.Ü. Jeoloji Bölümü'nü kazanarak tahsiline devam etti. 1974 yılında bu Üniversiteden Jeoloji Mühendisi olarak mezun oldu. 1974 yılında M.T.A. kurumunda Araştırma Mühendisi olarak göreve başladı. Dört yıl Türkiye'nin değişik vilayetlerinde görev yaptıktan sonra, 1978 yılında bu kurumdan kendi isteğiyle ayrıldı.


Bir yıl özel bir şirkette yöneticilik yaptıktan sonra, 1980'de serbest ticaret hayatına atıldı. Öğrencilik yılları ve ticari hayatında sırasıyla; İmam Hatip Koruma Derneği, Milli Türk Talebe Birliği, Yavuz Selim Vakfı gibi derneklerde yöneticilik yaptı.


1973 yılında Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları'nda görev aldı; 1978 yılında da Teşkilat Başkanlığı yaptı. 1987 yılında Refah Partisi Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi.


27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde, Trabzon halkına hizmet etmek için, Trabzon Belediye Başkanlığı'na seçildi.


Asım Aykan, evli ve 4 çocuk babasıdır.


  

Niyazi SÜRMEN
13.08.2002-28.03.2004

 

M.Volkan CANALİOĞLU
Hizmet Süresi: 29.03.2004-29.03.2009


"Trabzon'un Hızırbey (Sotka) mahallesinde 1950 yılında, belediyeci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Sırası ile Kaledibi ilkokulu, Karma Ortaokulu ve Trabzon Lisesini bitirdikten sonra, 1971 yılında KTÜ Fatih Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler bölümünden mezun oldum. 1972 yılında öğretmenlik yaşantıma başladım. 1975 yılında öğretmen olarak görev yaparken, vatani görevimi yapmak üzere askere gittim. Isparta'da yedek subay olarak askerliğimi tamamladıktan sonra, yine öğretmenlik mesleğime döndüm. Öğretmenlik görevim sırasında Trabzon Karma Ortaokulu, Endüstri Meslek Lisesi ve Erzurum Şair Nafi Ortaokulu ile Mustafa Necati Ortaokullarında öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevinde bulundum. Akçaabat Derecik ilköğretim Okulu'nda müdürlük görevi yaparken, 1983 yılında Trabzon Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, 1985 yılında ise Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine müdür olarak atandım.


1989 yılında Kültür ve Turizm Bakanlıklarının ayrılması ile, Trabzon Turizm İl Müdürlüğü görevini üstlendim. 2003 yılında iki bakanlığın birleşmesi ile Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğü teşkilatını yeniden oluşturmak için, il valisi tarafından müdür vekili olarak görevlendirildim.


Yaklaşık 20 yıl süren Trabzon'daki bürokratlık sürem içinde üç ayrı vali döneminde, vali yardımcılığı görevinde bulundum."


  

Dr.Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
29.03.2009-2013

1952 yılında Akçaabat'ta doğdu. İlköğrenimine Trabzon Cudibey İlkokulunda başlayıp, Cumhuriyet İlkokulunda tamamladı. Lise öğrenimine ise Trabzon Lisesinde devam ederek Fen kolundan mezun oldu. 

Yüksek öğrenimine başladığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi'ni 1975 yılında, Jeoloji Mühendisi olarak tamamladı. 

1975-77 yılları arasında, İller Bankasında İçme suyu sondaj şantiye şefi olarak çalıştı. 

1977-78 yılları arasında yedek subay olarak vatani görevini ifa ettikten sonra, girdiği Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1985 yılında Tıp Doktoru olarak mezun oldu. 

1985-1991 arasında Trabzon Hükümet Tabipliği ve Sağlık Grup Başkanlığı görevlerinde bulundu. Daha sonra, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları ihtisasını yaptı. 

3 Kasım 2002 seçimleri sonrası sırasıyla, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarı olarak Sağlık Bakanlığı üst yönetiminde yer aldı. Başta Sağlık alanı olmak üzere, çok sayıda bilimsel yayını da bulunan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu iyi derecede İngilizce bilmektedir.