Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Trafo

Elektrik devrelerini birbirine bağlayan sisteme denir. Ayrıca trafolar elektrik merkezine elektrik dağılımı yapmaya yarayan sistemlerdir.TrafoTrafonun özellikleri nedir?


Trafo; bir elektrik aletidir. İki ya da daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlamaya yarar. Trafo, bir elektrik merkezinden diğer elektrik merkezine elektrik dağılımını yapmaya yarar. Elektrik gerilimini düşürmek ya da yükseltmek için kullanılır. 


Trafo iki sargıdan oluşur. Bu iki sargı ince demir üzerine sarılıyken buna, demir çekirdekli trafo denir. Sargıların plastiğe sarılığı olduğu durumlarda ise hava çekirdekli trafo adını alır. 


Trafoda yer alan bir sargıya voltaj verildiğinde bu voltaj diğer sargıda da oluşur. Bu olay sonrasında oluşan akım, sargı çevresinde manyetik alan oluşturur. Manyetik alan yakınında yer alan sargıda da bir voltaj meydana gelir. Eğer doğru akım açılıp katılırsa manyetik alan değişerek çıkış oluşur. 


Kaç farklı türde trafo vardır?


1. Nüve tipi trafo

-Dağıtılmış tip

-Çekirdek tip

-Mantel tip


2. Çalışma ortamındaki trafo


-Su altı tipi

-Platform tipi

-İç mekan tipi

-Yer altı tipi


3. Faz sayısına göre trafo

-Tek fazlı

-Çok fazlı


4. Kullanım amacına göre trafo

-Düşürücü trafo

-Yükseltici trafo

-Ölçü trafo 

a)Akım trafoları

b)Gerilim trafoları

-İzolasyon trafo

-Kuru tip tarafo

-Yağlı tip trafo