Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Trampa için gerekli evraklar nelerdir?

Taşınmaz malların tapuları bir başka taşınmaz tapuları ile değiştirilerek trampa edilebiliyor. Peki, trampa için gerekli evraklar nelerdir?


Trampa için gerekli evraklar nelerdir?


Taşınmaz malların tapuları bir başkasına bedel karşılığında devredilebildiği gibi, bedelsiz olarak da devredilebiliyor. Ayrıca taşınmaz tapuları, bir başka taşınmaz tapuları ile değiştirilerek trampa edilebiliyor.


Tapuda yapılacak trampa işlemi için belli evrakların temin edilmesi ve tarafların bu belegeler ile tapuya müracaat etmeleri gerekiyor. Peki, trampa için gerekli evraklar nelerdir? 


Trampa için gerekli evraklar

1. Trampası yapılacak taşınmaz mallara ait tapu senetleri.

2. Trampa yapılacak maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Trampa yapanların ikişer adet vesikalık fotoğrafı.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi kanuni temsilci (vekil, vasi, kayyum) ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5. Sözkonusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.


Trampa için ödenecek masraf:

Trampaya konu taşınmazlarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 23.01.2012 tarih 8390 sayılı yazısı görüş yazısında, “ gayrimenkullerin karşılıklı olarak trampa edilmesi halinde tapu harcının bu iki gayrimenkulden emlak vergisi değeri yüksek olan esas alınarak bu değer üzerinden, bu değerden yüksek bir değer bildirilmesi halinde bildirilen değer üzerinden her iki gayrimenkul içinde hem alıcıdan hem satıcıdan ayrı ayrı aranılması…” deniliyor.


Buna göre trampa için tarafların ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı ödemesi gerekiyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com