Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TTA Gayrimenkul'un Kartal'daki arsasının imar planı onaylandı!

TTA Gayrimenkul adına kayıtlı İstanbul ili Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazın imar değişikliği onaylandı..


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Sümer Holding A.Ş ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul adına kayıtlı İstanbul ili Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 26 bin 958 metrekare yüzölçümlü parsele "Ticaret-Turizm-Konut (E:80, Yençok:80 m) ve Yol" kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylandı.TTA Gayrimenkul


TTA Gayrimenkul