Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tüketici hakem heyeti kararına itiraz dilekçesi!

Tüketici hakem heyeti kararına tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde mahkemeye bir dilekçe ile itiraz edebiliyor. İşte tüketici hakem heyeti kararına itiraz dilekçesi örneği..


Tüketici hakem heyeti kararına itiraz dilekçesi!


Tüketiciler, yaşadıkları uyuşmazlık üzerine tüketici hakem heyetine başvurabiliyor. Tüketici hakem heyeti kendisine yapılan bu başvurunun ardından aldığı kararlara karşı tüketiciler itirazda bulunabiliyor.


Tüketici hakem heyeti kararına itiraz tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine bir dilekçe ile yapılabiliyor. Tüketici hakem heyeti kararına itiraz dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor;


Tüketici hakem heyeti kararına itiraz dilekçesi örneği


TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

.................


İtiraz (Davacı) Eden

Adresi : ....................................

.............................................

.............................................Tel / Faks (varsa) : .............................. / ..............................


Karşı Taraf (Davalı): .............................................................................

Dava Değeri :

Hakem Heyeti

Kararının Tebliğ

Tarihi :


İtiraz Konusu : ..../..../.........tarihli ve .......nolu .................... Tüketici Hakem Heyeti kararının kaldırılması istemidir.


İtirazın Gerekçesi : ..............................................


(Açıklamalar) ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..


Hukuki Deliller :- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

- Borçlar Kanunu,

- Tanık,

- Bilirkişi ve her türlü delil.


Neticei Talep : Yukarıda açıklanan ......................... KAYMAKAMLIĞI Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının .../.../......... tarih ve ..........sayılı kararının kaldırılmasına, (yok sayılmasına) Yargılama giderinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederim.…/... /.....Adı – Soyadı

 imza

Eki :

1- .............................. Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti kararı sureti.

2- Ayıplı mal / hizmete ait dilekçe vb. belge fotokopileri.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com