Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tüketici hakem heyetine başvuru nasıl yapılır?

Tüketiciler yaşadıkları uyuşmazlıklarla ilgili olarak tüketici hakem heyetine başvurabiliyor. Peki, tüketici hakem heyetine başvuru nasıl yapılır?


Tüketici hakem heyetine başvuru nasıl yapılır?


Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. 


Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular yönetmelikteki Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabiliyor.

 

Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, uyuşmazlık değeri ve talebi ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.


Tüketici aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak birden çok tüketici hakem heyetine başvuramaz. Aksi takdirde diğer taraf lehine derdestlik itirazında bulunma hakkı doğar.


Tüketicinin aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuru yapması durumunda da ikinci fıkra hükümleri uygulanır.


Elektronik ortamda yapılan başvuruların e-devlet kapısı üzerinden veya Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması ve yapılan başvurunun başvuru sahibi tarafından, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olması gerekir.


Güvenli elektronik veya mobil imza ile imzalanmamış başvuruların geçerli olabilmesi için sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun çıktısının alınarak ıslak imza ile imzalandıktan sonra on beş gün içinde varsa bilgi ve belgelerle birlikte ilgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekir. Aksi halde başvuru işleme alınmaz.


Dilekçe örneği:


..........  BAŞVURU FORMU

(…) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

BAŞVURU TARİHİ:

BAŞVURU NUMARASI:


BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ

T.C. Kimlik Numarası* :

Adı ve Soyadı* :


BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

İkamet Ettiği İl / İlçe* :

Adresi* :

Elektronik Postası:

Telefon Numarası* :


VARSA BAŞVURU SAHİBİNİN VEKİLİNİN:

T.C. Kimlik Numarası:

Adı ve Soyadı:

Adresi:

İletişim Bilgileri:


ŞİKAYET EDİLENİN BİLGİLERİ

Ticaret Unvanı* :

Adresi:

İli / İlçesi:

Telefonu:

Faksı:


UYUŞMAZLIK KONUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Uyuşmazlık Tarihi:

Uyuşmazlık Bedeli* :

Uyuşmazlık Konusu:

Başvuru Sahibinin Talebi* :

Başvuru Sahibinin İmzası* :

(*) ile işaretlenen alanların doldurulması zorunludur. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com