Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tüketici kanunu idari para cezaları 2016!

Tüketici kanunu kapsamında yer alan idari para cezaların 2016 yılında uygulanacak rakamları 20 Aralık 2015 tarihinde açıklandı. İşte tüketici kanunu idari para cezaları 2016...


Tüketici kanunu idari para cezaları 2016!


Tüketici kanunu kapsamında yer alan idari para cezaların 2016 yılında uygulanacak rakamları, 20 Aralık 2015 tarihinde 29568 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile açıklandı.


Peki, tüketici kanunu idari para cezaları 2016 ne kadar oldu? Tüketici kanunu idari para cezası 2016 tebliği şu şekilde;


6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ


Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 (yüzde beş virgül elli sekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.


Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.


Ceza miktarları

MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesince uygulanacak ceza miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.


Tüketici kanunu idari para cezaları 2016!                                                                              


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com