Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği

2011 yılında kurulan dernek, Emek Sineması ve Taksim Yayalaştırma projesi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği Başkanı Nazım Can Cihan’dır.Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği nasıl kuruldu?


Restoratörler ve Konservatörler için toplanma platformu oluşturmak amacı ile 27 Temmuz 2011 tarihinde kuruldu. Dernek, 22 Ocak 2012 tarihinde ise Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi ve Yönetim Kurulu’nu seçti. 


Derneğin amacı şöyle:

Türkiye’deki kültür mirasının korunması ve onarılmasına yönelik çalışmaları desteklemek, sivil toplumu kültürel mirasın korunması konusunda bilinçlendirmek bu amaçla bilgilendirme etkinlikleri, atölye ve uygulama çalışmaları düzenleyerek mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, Mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak, taşınabilir ve taşınmaz tüm kültür varlıklarının, koruma ve onarımına ilişkin etik kuraların belirlenmesine ve yaygınlaşmasına yardımcı olmak ve desteklemektir. 


Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği’nin planladığı çalışmaları nedir?


1.Restoratör ve Konservatörleri ortak bir platformda toplamak, gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak,

2.Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi, ya da yeniden düzenlenmesi yolunda önerilerde bulunmak.

3.Türkiye’de mevcut olan Restorasyon ve Konservasyon mesleklerini icra eden kişilerin haklarına hizmet etmek, bu mesleklerin belli standartlar çerçevesinde icra edilmesini sağlamak, meslek erbabının hakkını vermeyen kurum ve kuruluşlara karşı baskı grubu oluşturmak.

4.Türkiye’de uygulanan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının uluslararası kabul görmüş standartlara yükseltilmesini teşvik etmek ve toplumu bu konuda bilinçlendirerek konservasyon ve restorasyon alanlarında duyulan ihtiyacın anlaşılmasını sağlamak.

5.Arkeoloji, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Sanat Tarihi gibi ortak paydaların bulunduğu disiplinlerindeki profesyonellerle aktif olarak çalışarak restorasyon ve konservasyon alanlarında bütünleyici rol oynamak.

6.Restoratörler, konservatörler, restorasyon teknikeri ve bu bilimlerdeki öğrenciler arasında koordinasyon kurmak, öğrencilere ve mezunlara staj / iş imkanı sağlamak,

7.Kültürel mirasın onarımları için farklı branşlarda uzmanlaşmış konservatör ve restoratör yetişmesini sağlamak, karar vericileri kültürel miras yönetimi konusunda eğitmek için faaliyetler düzenlemek, kurslar açmak, sertifika programları düzenlemek,

8.Türkiye’deki kültür mirasın korunması ve onarılmasına yönelik çalışmaları desteklemek, sivil toplumu kültürel mirasın korunması konusunda bilinçlendirmek bu amaçla bilgilendirme etkinlikleri, atölye ve uygulama çalışmaları düzenlemek,


Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği’nin yönetim kurulunda hangi isimler yer alıyor?


Restoratör Nazım Can Cihan (Başkan)

Restoratör Alper Kılıç (Başkan Yardımcısı)

Restoratör-Konservatör Ece Ergüden Kılıç (Genel Sekreter)

Yılmaz Cihan (Sayman)

Restoratör Özgür Özgel (Üye)


Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği, Emek Sineması ile ilgili ne tür bir açıklamada bulundu?


Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği Nisan ayında Emek Sineması ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Emek Sineması ve çevresindeki yapılar için hazırlanan proje iddia edildiği gibi bir koruma projesi değil, bir yıkım projesidir. Onayladığımız bir yöntem olmasa da bir kültür varlığı yapının taşınması söz konusu olduğunda bu yapının bütüncül bir şekilde ele alınması gerekir... Sadece süslemelerin sökülmesi, cephenin korunması ve yapının kalan bölümlerinin yıkılması, ardından sökülen süslemelerin birkaç kat yukarıdaki eklenti bir yapıya yerleştirilmesi teknik olarak ne taşıma ne de korumadır. Tüm evrensel korunma ilkeleri kültür varlıklarının zorunlu haller dışında yerinde koruması gerektiğini ön görür.


Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği’nin iletişim bilgileri nedir?


Adres: Kemankeş mah. Mumhane cad. No: 29 D: 12  Beyoğlu İstanbul

Tel: Nazım Can Cihan (Başkan) 0532 287 9511

Tel: Alper Kılıç (Başkan yardımcısı) Tel:0530 930 30 93

E Posta: info@restoratorlerdernegi.com

Web: www.restoratorlerdernegi.com


https://www.facebook.com/pages/T%C3%BCm-Restorat%C3%B6rler-ve-Konservat%C3%B6rler-Derne%C4%9Fi/367884349891666