Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Turizm tesislerinin belgelendirilmesinde yeni düzenleme!

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


Yönetmelikte yapılan düzenlemelere göre, tahsisli taşınmaz üzerinde yer alan tesisler hariç olmak üzere, günübirlik tesisler müstakilen belgelendirilemeyecek.


Müstakil yeme-içme tesisleri özel tesis olarak belgelendirilemeyecek.


Turizm belgesi, yönetmelikte yer alan ve kendi tür ve sınıfı için zorunlu asgari nitelikleri sağlayan birden fazla tür veya sınıfın bir araya gelerek oluşturdukları tesislere de verilebilecek.


Tesisin fiziki bütünlüğünü bozmamak şartı ile özel mülkiyete konu taşınmaz üzerinde yer alan turizm kompleksleri, turizm kentleri ve tatil merkezleri kapasitesindeki apart ünitelerin ve tatil siteleri, butik tatil villaları, müstakil apart otellerin tamamında, kamu taşınmazı üzerinde yer alan bu tür tesisler ile bu yönetmelikte yer alan diğer konaklama tesislerinde ise oda kapasitesinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla ayrı ayrı odalar üzerinde üçüncü şahıslar lehine kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilebilecek. Orman vasıflı taşınmazlar ile tapuda orman vasfı ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan tesislerde kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilemeyecek.


İkinci fıkra kapsamında ortman vasıflı taşınmazlar ile tapuda orman vasfı ile kayıtlı taşınmazlar hariç, devre mülk de tesis edilebilecek. Ayrıca konaklama tesislerinin tamamı devre tatil sistemi ile işletilebilecek.


İkinci fıkrada belierilen kat mülkiyeti ve kat irtifakına konu tesislerde "tesisin turizm tesisi olarak fiziki bütünlüğünün korunacağına ilişkin sözleşme" tapu ekinde yer alacak. Bu haklara ilişkin üçüncü kişilere yapılacak sözleşmelerde kullanılan genel yazı karakterinden en az üç punto daha büyük karakter ile yazılmak üzere "Turizm belgesinin Kanun uyarınca iptal edilmesi durumunda işletme ve kalitenin devamlılığı Bakanlığın sorumluluğunda değildir." cümlesine yer verilecek.


Tescilli kültür varlığı niteliğindeki yapılarda yer almayan özel tesislere, tatil sitelerine, büyük tatil villalarına, müstakil apart otellere ve pansiyonlara turizm yatırım belgesi verilemeyecek.


Tesise ait ünitelerin, aralarında yol, akarsu veya benzeri ayrımlar bulunan farklı parsellerde bulunması durumunda, hiznet ve işletme birliği ile fonksityonel bağlantı sağlanması kaydıyla tüm üniteler tek belge kapsamında değerlendirilecek.


Müstakil olarak belgelendirilmeyen türlerin, bünyesinde yer aldıkları ve müstakilen belgelendirilebilen türlerin asli fonksiyonlarının önüne geçecek şekilde faaliyet göstermelerine izin verilmeyecek.


İlgili mevzuatta belirtilen hususların sağlanması ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde turizm belgesi ve kültür belgesi birbirine çevrilebilecek.