Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Türk Hava Kurumu'ndan Osmaniye'de yeni proje!

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Osmaniye İli, Merkez İlçesi'nde kat karşılığı inşaat yaptırıyor..


Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı tarafından Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Raufbey Mahallesi, 9550 Sokak, 18 Ada 20 Parselde bulunan arsada kat payı karşılığı ödenmek üzere bina inşaatı yaptırılması işi ihale ediliyor. İhale 19 Ocak'ta yapılacak.


KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPTIRILACAKTIR


Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Raufbey Mahallesi, 9550 Sokak, 18 Ada 20 Parselde bulunan 484,00 m2 yüzölçümlü arsaya, bedeli kat payı karşılığı ödenmek üzere bina inşaatı yaptırılması işi 19.01.2018 Cuma günü 16.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.


2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü birimine (Atatürk Bulvarı No: 33 Altındağ/ANKARA) teslim edeceklerdir.


3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 150,00- TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü biriminden (Atatürk Bulvarı No: 33 Altındağ/ ANKARA) temin edebilirler.


4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii değildir.


Bilgi için:  THK Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü


0 (312) 303 73 80-78-79