Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Türk Kızılayı'ndan Ankara Yenimahalle'de konut inşaatı proje ihalesi!

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ankara Yenimahalle Gazi Mahallesi'nde yer alan taşınmaz üzerine konut inşaatı yaptırılması için proje ihalesi düzenliyor.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Ankara Yenimahalle Gazi Mahallesi'nde yer alan taşınmaz üzerine konut inşaatı yaptırılması için proje ihalesi yapılacak. İhale 10 Mayıs'ta gerçekleşecek.


ANKARA İLİ, YENİMAHALLE İLÇESİ, GAZİ MAH. BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT İNŞAATI YAPTIRILMASI İÇİN PROJE İHALESİ YAPILACAKTIR


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


1 - Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mah. 5765 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı 345,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine konut inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik, elektrik projeleri, keşif ve metrajlarının hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işidir.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 09.05.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 10.05.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.