Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Türk Kızılayı'ndan Diyarbakır'da Kan Merkezi Müdürlüğü Binası inşaat ihalesi!

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da Kan Merkezi Müdürlüğü Binası inşaat ihalesi düzenliyor. İhale 5 Mayıs'ta yapılacak..


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Binasının İnşaat, Elektrik, Makina ve Soğuk Odalar Tadilat, Bakım, Onarım Hizmeti Alımı ihale ediyor. İhale 5 Mayıs'ta düzenlenecek.


GÜNEY ANADOLU (DİYARBAKIR) BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ İNŞAAT, ELEKTRİK, MAKİNA VE SOĞUK ODALAR TADİLAT, BAKIM, ONARIM HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Güney Anadolu (Diyarbakır) Bölge Kan Merkezi’nin ihtiyacı olan “Güney Anadolu (Diyarbakır) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Binasının İnşaat, Elektrik, Makina ve Soğuk Odalar Tadilat, Bakım, Onarım” hizmeti alımı; mimari, elektrik, mekanik uygulama projeleri, mahal listeleri, şartnameler ve eklerinde belirtilen hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 05.05.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir /Ankara” adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 05.05.2017 günü saat 15.00’da “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.