Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TMMOB - Türk Mühendisler Mimarlar Odası

Türk Mühendisler Mimarlar Odası 1954 yılından itibaren faaliyetlerine devam etmektedir. Gezi Parkı olaylarına destek veren TMMOB’nin yetkilerinin bir kısmı TBMM Genel Kurul Toplantısı’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildi.Türk Mühendisler Mimarlar Odası ne zaman kuruldu?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kuruldu. 2012 Ekim itibari ile oda sayısı 24, üye sayısı ise 410.000 olarak belirtildi. 

Türk Mühendisler Mimarlar Odası’nın kuruluş amacı nedir?

1.Günün gerek ve koşullarına ve mevcut olanaklara göre, yasa ve tüzük hükümleri içinde kalmak üzere, mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalışma konuları aynı ya da birbirine yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için Odalar kurmak.

2.Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak.

3.Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi, ya da yeniden konulması yolunda önerilerde bulunmak.

Türk Mühendisler Mimarlar Odası’na bağlı odalar hangileridir?

Gemi Makinaları İşletme M.O. 1960, Şehir Plancıları O. 1968, Fizik M.O. 1970, Metalurji M.O. 1970, Meteoroloji M.O. 1970, Petrol M.O. 1970, Jeoloji M.O. 1974, İç Mimarlar O. 1976, Jeofizik M.O. 1986, Çevre M.O. 1992, Tekstil M.O. 1992, Peyzaj Mimarları O. 1994, Gıda M.O. 1996, Bilgisayar M.O. 2012.

Türk Mühendisler Mimarlar Odası’nın yönetim kurulunda hangi isimler vardır?

Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Soğancı

Yönetim Kurulu 2.Başkanı: Züber Akgöl

Sayman Üye: Ayşegül Oruçkaptan

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ali Fahri Özten, Can Doğan, Bahattin Şahin, Ayşe Işık Ezer, Zeyneti Bayri Ünal, Kubilay Özbek, Ekrem Poyraz, Yücel Erdem, Hakan Günay, Recep Özmetin, Feyyaz Ataç, Murat Fırat, Osman Sungur Ecemiş, İrfan İnan, Zehra Güner, Deniz Özdemir, Mehmet Deniz, Mehmet Çelik, Murat İlhan, Tevfik Kızgınkaya.

Türk Mühendisler Mimarlar Odası’nın yayınları hangileridir?

Türk Mühendisler Mimarlar Odası, Birlik Haber adında bir dergi ve birçok gazete yayınlamıştır. Yayınlamış oldukları kitapların bazıları şunlardır: TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU VE ODA ONUR KURULLARI ORTAK TOPLANTISI, TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU, TMMOB’NİN TEMEL İLKELERİ VE ÇALIŞMA ANLAYIŞI YASASI YÖNETMELİKLERİ, TMMOB 41. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ÖYKÜLERİ - 5, TMMOB KARASU KIYI ALANI KIYI DARALMASI RAPORU, TMMOB ONUR KURULLARI EĞİTİM SEMİNERİ, TMMOB 2. ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI, TMMOB ENGELLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ÇALIŞTAYI, TMMOB 2. KADIN KURULTAYI, AKP`NİN KHK`LERİ VE TMMOB,TMMOB HİDROELEKTRİK SANTRALLER RAPORU, CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET DENETLEME KURULU MESLEK ÖRGÜTLERİ RAPORU ÜZERİNE TMMOB GÖRÜŞÜ, TEOMAN ÖZTÜRK`Ü ANIYORUZ, AKP TAHRİBATI RAPORU, TMMOB SEÇİM BİLDİRGESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ ÜZERİNE TMMOB GÖRÜŞÜ, TMMOB VE BAĞLI ODALARI DENETLEME KURULLARI II. ÇALIŞTAYI, TMMOB’NİN İLKELERİ ÇALIŞMA ANLAYIŞI YASASI YÖNETMELİKLERİ, 40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2008/2010, MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖYKÜLERİ IV, TMMOB TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİR(ME) GERÇEĞİ SEMPOZYUMU III, TMMOB JEOTERMAL KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, TMMOB 7. ENERJİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI, TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 BİLDİRİ ÖZETLERİ, ÜCRETLİ MÜHENDİS – MİMAR ŞEHİR PLANCILARI VE ÇALIŞMA YAŞAMI, VAN KENT SEMPOZYUMU, TEOMAN ÖZTÜRK'Ü ANIYORUZ 2009, TÜRKİYE'DE MÜHENDİS MİMAR ŞEHİR PLANCISI PROFİL ARAŞTIRMASI, NASIL BİR KENT? NASIL BİR YEREL YÖNETİM?, TMMOB SU RAPORU, DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, BURSA KENTİNE ÇÖZÜMLER SEMPOZYUMU, TMMOB AYDIN KENT SEMPOZYUMU 2009, İZMİR KENT SEMPOZYUMU, TMMOB İZMİR KENT SEMPOZYUMU FOTOĞRAFLARDA İZMİR FOTOĞRAF YARIŞMASI, TMMOB VE BAĞLI ODALARIN TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISI, TMMOB ADANA KENT SORUNLARI RAPORU, TMMOB VE BAĞLI ODALARIN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİLERİ VE ÇALIŞMA PROGRAMLARI(2008-2010), TEOMAN ÖZTÜRK'Ü ANIYORUZ 2008, TMMOB ANKARA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU, TMMOB ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU, TMMOB MERSİN KENT SEMPOZYUMU, TMMOB ESKİŞEHİR KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU, TMMOB BARTIN AMASRA TERMİK SANTRAL RAPORU, BODRUM YARIMADASI'NIN ÇEVRESEL VE YAPISAL GELECEĞİ SEMPOZYUMU, TMMOB BODRUM YARIMADASI'NIN ÇEVRESEL VE YAPISAL GELECEĞİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGELERİ, TMMOB 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU, TMMOB 39.DÖNEMDE SÖYLEDİKLERİMİZ, 39.DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB, TMMOB SAMSUN KENT SEMPOZYUMU, TMMOB İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME GERÇEĞİ SEMPOZYUMU - 2, TMMOB YASA VE YÖNETMELİKLER 2008, SAKARYA HENDEK KARATOPRAK KÖYÜ TAŞ OCAĞI RAPORU, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ÖYKÜLERİ - 3, TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ TARTIŞMALARI - 2, TMMOB 2.SU POLİTİKALARI KONGRESİ BİLDİRİLER CİLT 1-2, TMMOB 2.SU POLİTİKALARI KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ, TMMOB SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, TMMOB AFET SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI.

Türk Mühendisler Mimarlar Odası’na bağlı odaların iletişim bilgileri nedir?

Çevre Mühendisleri Odası

Adres: Kocatepe Mah. Hatay 2 Sk. 24 / 17 Kızılay / Ankara

Tel: 0 (312) 419 80 71-73 Faks: 0 (312) 419 80 74

Elektrik Mühendisleri Odası

Adres: Ihlamur Sok. No: 10 / 1 Yenişehir / Ankara

Tel: 0 (312) 425 32 72   Faks: 0 (312) 417 38 18

Fizik Mühendisleri Odası

Adres: Mithatpaşa Cad. Hürriyet Apt. No: 44 / 16 Kızılay / Ankara

Tel: 0 (312) 431 55 42 Faks: 0 (312) 435 75 24

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

Adres: Caferağa Mah. Damga Sok. İffet Gülhan İş Merkezi No: 9 D: 7 Kadıköy / İstanbul

Tel: 0 (216) 348 81 44 Faks: 0 (216) 348 81 06

Gemi Mühendisleri Odası

Adres: Posta Maha. Tunç Sok. No: 39 Tuzla / İstanbul

Tel: 0 (216) 447 40 30 - 31 - 32 Faks: 0 (216) 447 40 33

Gıda Mühendisleri Odası

Adres: Meşrutiyet Cad. No: 22 / 13 Kızılay / Ankara

Tel: 0 (312) 418 28 26 Faks: 0 (312) 418 28 43

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Adres: Sümer 1 Sok. No: 12 / 4 Yenişehir / Kızılay / Ankara

Tel: 0 312 232 57 77 Faks: 0 (312) 230 8574

İç Mimarlar Odası

Adres: Turan Güneş Bulvarı 4. Cadde 71. Sok. No: 18 / 3 Şahiner Apartmanı Çankaya / Ankara

Tel: 0 (312) 441 05 96 Faks: 0 (312) 441 05 98

İnşaat Mühendisleri Odası

Adres: Necatibey Cad. No: 57 Kızılay / Ankara

Tel: 0 (312) 294 30 00   Faks: 0 (312) 294 30 88

Jeofizik Mühendisleri Odası

Adres: Milli Müdafa Caddesi No: 10 / 7 Kızılay / Ankara

Tel: 0 (312) 418 82 69 Faks: 0 (312) 418 83 64

Jeoloji Mühendisleri Odası

Adres: Kocatepe Mah. Hatay Sok. No: 21 Kızılay / Ankara

Tel: 0 (312) 432 30 85 Faks: 0 (312) 434 23 88

Kimya Mühendisleri Odası

Adres: Selanik Cad. No: 17 / 14 Kızılay / Ankara

Tel: 0 (312) 417 65 20 Faks: 0 (312) 417 35 63

Maden Mühendisleri Odası

Adres: Selanik Cad. Yeşim Apt. No: 19 / 4 Kızılay / Ankara

Tel: 0 (312) 425 10 80 Faks: 0 (312) 417 52 90

Makine Mühendisleri Odası

Adres: Meşrutiyet Cad. Maşrutiyet 1 Apt. No: 19 Kat: 6-7-8 Kızılay / Ankara

Tel: 0 (312) 444 8 666 Faks: 0 (312) 417 86 21

Metalurji Mühendisleri Odası

Adres: Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 10 / 9 Yenişehir / Ankara

Tel: 0 (312) 425 41 60 Faks: 0 (312) 418 93 43

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Adres: Bayındır Sok. 2 No: 49 / 16 Yenişehir / Ankara

Tel: 0 (312) 419 56 04 Faks: 0 (312) 419 57 05

Mimarlar Odası

Adres: Konur Sok. No: 4 / 2 Yenişehir / Ankara

Tel: 0 (312) 417 37 27 Faks: 0 (312) 418 03 61

Orman Mühendisleri Odası

Adres: Beştepeler Mah. 31. Sok. No: 3 Yenimahalle / Ankara

Tel: 0 (312) 215 00 33 Faks: 0 (312) 215 01 81

Petrol Mühendisleri Odası

Adres: Necatibey Cad. No: 38 / 26 – 27 Yenişehir / Ankara

Tel: 0 (312) 232 06 47 Faks: 0 (312) 232 03 50

Peyzaj Mimarları Odası

Adres: Konur 2. Sok. 34 / 8 Kızılay / Ankara

Tel: 0 (312) 418 62 50 Faks: 0 (312) 419 64 27

Şehir Plancıları Odası

Adres: Atatürk Bulvarı No: 219 Bulvar Apt. Kat: 2 Daire: 7 Kavaklıdere / Ankara

Tel: 0 (312) 417 87 70 Faks: 0 (312) 417 90 55

Tekstil Mühendisleri Odası

Adres: Anadolu Cad. No: 40 Kat: 3 D: 310 Tepekule İş Merkezi Bayraklı / Karşıyaka / İzmir

Tel: 0 (232) 462 77 16 Faks: 0 (232) 462 76 48

Ziraat Mühendisleri Odası

Adres: Karanfil Sokak No: 28 / 19 Kızılay / Ankara

Tel: 0 (312) 425 05 55 Faks: 0 (312) 418 51 98

Gezi Parkı olayları Türk Mühendisler Mimarlar Odası’nı nasıl etkiledi?

TBMM’nin 10 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurulu’nda, Taksim Gezi Parkı eylemlerini destekleyen ve göstericilere sahip çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) “harita, plan, etüt ve projelerine” belli parasal bedel karşılığında verdiği vize yetkisi son dakika önergesiyle elinden alındı. 

Önergede yer alan ifadeler şöyle oldu:

Harita, plan, etüt ve projeler, idare ve ilgili kanunlarda açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı nasıl bir açıklama yaptı?

10 Temmuz 2013 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda Gezi Parkı eylemlerine destek veren TMMO’nun yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildi. Bu olaydan sonra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı şöyle bir açıklama yaptı:

Taksim Gezi Parkı direnişinin iktidar üzerinde yarattığı sarsıntının faturasını TMMOB‘ye çıkartmak isteyen AKP, bir taraftan Odalarımızın İstanbul şubelerinin yöneticilerini gözaltına almakta diğer yandan da Meclis Genel Kurulu‘nda görüşmeleri devam eden Torba Yasaya bir gece yarısı operasyonu ile eklediği bir madde ile TMMOB‘nin ve odalarının asli görevi olan mesleki denetimi ortadan kaldırmaktadır.

Meclis içtüzüğüne aykırı olarak önergenin tamamı okunmadan Genel Kurul‘da kabul edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu‘nun 8. maddesine eklenen bir bentle "Harita, plan, etüt ve projeler; ilgili idare kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler ve bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez" düzenlemesi yapılarak, TMMOB‘ye bağlı meslek odalarının meslektaşları üzerindeki denetimi tamamen kaldırılmaktadır.

Kentlerin üzerindeki kirli emellerine, rant oyunlarına engel olarak gördüğü TMMOB‘yi bertaraf ederek kendine "dikensiz bir gül bahçesi" yaratmak isteyen AKP İktidarı, dün gece yarısı yaptığı operasyonla;

-Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB‘yi ve bağlı odalarını işlevsizleştirmektedir,

-Kamu kaynaklarının talanını merkezileştirmektedir,

-Yerinden yönetim kuruşları olan belediyeler ve meslek odalarının Anayasa‘ya rağmen hak, yetki ve görevlerini ellerinden almaktadır,

- Mimari projeleri Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamından ve eser olmaktan çıkarmaktadır.

Bir kere daha söylüyoruz;

TMMOB yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır.

TMMOB asla "Padişahım çok yaşa" diyenlerle saf tutmayacaktır, "Kral çıplak" demeyi ısrarla sürdürecektir.