Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Türk Serbest Mimarlar Derneği

Odalarda kendilerini yeterince rahat hissedemeyen mimarlarca, 1987 yılında kuruldu.
Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) nasıl bir oluşumdur?


Dernek, mimarlık ve mimarlık mesleğinin sorunlarının tartışılıp çözümlenebilmesi amacıyla, mesleğini çağdaş düzeyde uygulamak isteyen mimarlarca 08. 04,1987 tarihinde kuruldu. 60 serbest mimarın bir araya gelmesi sonucu ile oluşan derneğin ilk toplantısı 9 Nisan 1987 tarihinde yapıldı. 


TSMD’nin ilk kurulunda yer alan serbest mimarlar kimlerdir?


Cem Açıkkol, Tamer Başbuğ, Melih Baturalp, Ercan Çoban, Yusuf Dino, Salih Erbora, Ertan Ergin, Melih Karaaslan, Yurdanur Sepkin ve Mahmut Tuna.


TSMD’de dönem dönem neler oldu?


1.Dönem

3 Aralık 1987 tarihinde 1.Olağan Genel Kurul kararı alındı. 

Her yıl Sinan Haftasının Cuma günü, SMD Kuruluşunu kutlama kararı alındı.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca mühendislik projelerinin mimariden bağımsız olarak ihalesi kararının tartışıldığı 1. Olağanüstü Genel Kurul, 1 Temmuz 1988’de yapıldı.

“I. SMD Mimarlık Sergisi” 17 Kasım1989’da açıldı.


2.Dönem

14.01.1990 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurul ile göreve gelen Yönetim Kurulu Ünal Tümer (Bşk.), Nuran Karaaslan (2.Bşk.), Melih Baturalp (Sekreter), Cem Açıkkol (Sayman), Affan Yatman (Üye) görev dağılımı ile çalışmaya başladı.

Almanya’dan gelen, Mimarlar Grubu’na aktiviteler ve tanıtma düzenlendi.

02.02.1991 tarihinde Tüzük tadili, Üye Kabul Yönetmeliği ve Genel Merkez edinilmesi konularında 2.Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. 

“SMD Mimar” dergisinin 1.sayısı çıkarıldı.


3.Dönem

22.02.1992 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu; 1992 yılında Ş.Sezar Aygen’in, 1993 yılında ise Yurdanur Sepkin’in Başkanlığında çalışma kararı aldı.

“3.TSMD Mimarlık Sergisi” açıldı.


4.Dönem

13.02.1994 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu, Ercan Çoban (Bşk.), Tamer Başbuğ (2.Bşk.), Melih Baturalp (Sekreter), Aytek İtez (Sayman) ve Mürşit Günday (Üye) görev dağılımı ile çalışmaya başladı. 

“TSMD Mimarlık Mesleği Kuralları” hazırlandı.

14.02.1995’te Yarışmalar Yönetmeliği ve Tüzük tadili ve temsillikler konusunda Olağanüstü Genel Kurul yapıldı.

“TSMD MİMARLIK DERGİSİ”nin 2,3 ve 4 no.lu sayıları yayınlandı.


5.Dönem

0 Mart 1996 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu Erkut Şahinbaş (Bşk.), Merih Karaaslan (2.Bşk.), Semra Uygur (Sekreter), Nesrin Yatman (Sayman), Hasan Özbay (Üye) görev dağılımı ile çalışmaya başladı.

“Kent İzleme Komitesi” oluşturuldu. “Mimarlık Eseri Tescil Yönetmeliği” hazırlandı. 


6.Dönem

18 Şubat 1998 de yapılan 6. Olağan Genel Kurul toplantısı sonunda yeni Yönetim Kurulu Affan Yatman (Bşk.), Orhan Genç (2.Bşk.), İlhan Selim Kural (Sekreter), Mehmet Adnan Ural (Sayman), Aytek İtez (Üye) görev dağılımı ile çalışmaya başladı. 

 “TSMD Bülteni” ve “TSMD Mimar Dergisi” yayınlandı.


7.Dönem

01 Mart 2000 tarihinde yapılan 7. Olağan Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu, Coşkun Erkel (Bşk.), Mehmet Turhan Kayasü (2.Bşk.), Şükrü Ünal (Sekreter), Cumhur Keskinok (Sayman), Mehmet İzzet Fikirler (Üye) görev dağılımı ile çalışmaya başladı. 

Dernek, Genel Kurul Kararı gereğince “Türk Serbest Mimar, Müşavirler Derneği” adını alarak çalışmalarına devam etti. 


8.Dönem

07 Mart 2002 tarihindeki 8. Olağanüstü Genel Kurul’da önerilen yeniden yapılanma programı uyarınca, İstanbul ve İzmir’de SMD’ler kurulması ve nihai hedef olarak da  “SMD’ler Birliği” oluşturulması kararı alındı.


9.Dönem

10 Ocak 2004 tarihinde yapılan 8. Olağan Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu: Murat Artu’nun Başkanlığında, Can Ersan (2.Bşk.), Güneri Irmak (Gen.Sekr.), Hasan Özbay (Sayman), C.Abdi Güzer’den (üye) oluştu.  

22.04.20- 04 tarihindeki 9. Olağanüstü Genel Kurulla Dernek adından Müşavirlik kelimesi kaldırıldı.


10.Dönem

29 Ocak 2005 tarihinde yapılan 10. Olağanüstü Genel Kurul sonunda seçilen Yönetim Kurulu Murat Artu (Bşk.), Can Ersan (2.Bşk.), Güneri Irmak (Gen.Sekr.), Şükrü Ünal (Sayman) ve Aytek İTEZ (Üye) olarak belirlendi. 


11.Dönem

27.01.2007 tarihinde yapılan 12. Olağan Genel Kurul sonucunda 11. Dönem Yönetim Kurulu, İlhan KURAL Başkanlığında, Turhan Kayasü (2 Bşk.), Gökhan Aksoy (Gen.Sekr.), Sinan Erbuğ (Sayman) ve Mehmet Soylu’dan (Üye) oluştu.

 “TSMD Mimar” dergisi, “Serbest Mimar” adı ile yeniden hayata geçirildi ve yayına başladı.


12.Dönem

12. Dönem Yönetim Kurulu Şükrü Ünal (Başkan), Güneri Irmak, Mehmet Soylu, Yeşim Hatırlı ve Orçun Ersan’dan oluştu.


13.Dönem

13. Dönem Yönetim Kurulu Yeşim Hatırlı (Başkan), Enis Öncüoğlu, Hasan Özbay, Selim Vanlı ve Adnan Aksu’dan oluştu.


TSMD 14. Dönem yönetim kurulunda hangi isimler yer aldı?


Yeşim Hatırlı (Başkan) 

Nesrin Yatman ( 2. Başkan)

Saadet Sayın (Sayman)

Gökhan Aksoy (Üye)

Tülin Çetin (Sekreter Üye)


TSMD’nin görevleri nelerdir?


TMMOB Mimarlar Odası, Mimarlık Vakfı, Mimarlık Enstitüsü ve benzeri mesleki kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkı koymak. Böylece TSMD üyelerinin, mesleğe katılacak genç üyeler ve beraber çalışacağı iş ortaklarıyla olacak geliştirici, verimli, üretici, eğitici ve uyumlu beraberliklerine olan ilgisini temsil etmek.

TSMD amaçları kapsamına giren mesleki konuları ve sorunları ortaya çıkarmak ve bunları çalışmalarının ağırlık merkezi yapmak.


Ülkemiz inşaat sektörü ve özellikle yapı malzemesi endüstrisinin gelişip güçlenmesi ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olup, bu yolda yapılacak çalışmalara katkı koymak.


Doğal ve kültürel mirasın korunması bilincinin yerleşmesini sağlamak ve çağdaş kullanımlara sunmak üzere araştırma, projelendirme ve gerekli diğer çalışmaların yapılmasını teşvik etmek.


Ulusal Mimarlık Arşivi'nin oluşması çalışmalarında bulunmak.


Sürekli eğitimi sağlamak üzere amaçları doğrultusunda kongreler, seminerler, sergiler, açık oturumlar, ödüller, inceleme gezileri düzenlemek, yayınlar yapmak ve yapılan çalışmalara katkı koymak.


Telif haklarının korunması bağlamında çalışmalar yapmak ve konu ile ilgili Eser Tespit ve Tescil Kurulu oluşturmak.

Mesleki deneyim ve birikimlerin saptanıp değerlendirilmesi ve bunların kamuoyuna sunulup tanıtılması çalışmaları yapmak. Ülkemizde Mimarlık Meslek Hukuku'nun oluşturulması, geliştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu bağlamda kamu kurum ve kuruluşları ile diğer mesleki kuruluşlarla işbirliğinde bulunup, katkı koymak.

Mimarlık mesleğinin uygulanmasını ulusal çıkarlara aykırı gelişmelerden, sorumsuz, yetersiz, meslek dışı müdahalelerden sakınmak,


Üyelerinin meslek onurlarını haksız tecavüzlere karşı koruyup savunmak. Mimarlık hizmetleri kullanıcılarına, güvenceli hizmet seçeneklerine ve nitelikli ürüne erişmeyi sağlayacak sözleşme, emek ve bedel tutarları üzerinde aydınlatıcı bilgi sunmak.


TSMD amaçlarının gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile iktisadi işletmeler kurmak.


TSMD’nin iletişim bilgileri nedir?


Adres: Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7. Km 2123. Sok. No:164 Mustafa Kemal Mahallesi (Kentpark AVM arka cephesi) PK 06520 Çankaya-Ankara 

Tel: 0 (312) 468 66 38 ve 219 94 08 Fax: 0 (312) 427 75 20 E-posta: info@tsmd.org.tr