Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - TÇMB

Türkiye’de çimento üreten firmaların meslek örgütüdür. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, toplam 61 kuruluşu şemsiyesi altında toplamıştır.
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği nedir, niçin kurulmuştur?Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB),Türk çimento sektörünün ortak sesi olmak ve daha kaliteli ürün, daha verimli hizmet anlayışı ile sektörel sorunlara toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı çalışma anlayışı ile çözüm bulmak amacıyla 1957 yılında Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. 


TÇMB Başkanı kimdir? 


TÇMB Başkanı Mustafa Güçlü hakkında detaylı bilgiler için tıklayın!

TÇMB’nin hedefleri nelerdir?Türkiye’deki 45'i entegre, 16'sı öğütme tesisi olmak üzere, toplam 61 kuruluşu temsil eden TÇMB’nin öncelikli hedefleri:


Üyelerine, araştırma geliştirme, analiz, kalite kontrol, hammadde,enerji, çevre yönetim sistemleri, insan kaynakları ve eğitim hizmetleri için çözümler üretmek, yasal ve idari düzenlemeler için girişimlerde bulunmak,


Ar-Ge, uluslararası işbirliği, yönetim sistemleri,sertifikasyon, sektörel veri derleme ve mevzuat uygulamalarında kamu sektörü, üniversite, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,


Çimento ve betonun kalitesini, yeni ürün ve yeni kullanım alanlarını geliştirerek üretimi artırmak ve inşaat sektörüne katkı sağlamak,bunun için ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek,


Sektörün sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde atık bertarafı ve alternatif hammadde kullanımı, enerji verimliliği vb. konularında öncü çalışmalar yapmak,


1972 yılından beri üye olduğu Avrupa Çimento Birliği (Cembureau)'nde, 2009 yılından bu yana Avrupa Beton Kaplamaları Birliği  (EUPAVE)’nde, 2005 yılından bu yana Yapı Ürünleri Federasyonu (YÜF)'nda Türk çimento sektörünü temsil etmek, Arap, Çin ve Hindistan Çimento Üretici Birlikleri ile  işbirliği protokolleri kapsamında faaliyetler yürütmek, benzer ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile temaslarda bulunmaktır.TÇMB bünyesindeki birimler neler yapar?Bu hizmetleri bünyesinde yer alan, EÇKA - Eğitim, Çevre ve Kalite iktisadi İşletmesi ile KÇK - Kalite ve Çevre Kurulu iktisadi İşletmesi vasıtasıyla gerçekleştirir:


TÇMB - EÇKA İktisadi İşletmesi, TÇMB tarafından 1978 yılında çimento ve benzeri malzemelerin deney ve araştırmaları kapsamında bir “Mükemmeliyet Merkezi” olarak kurulan TÇMB Laboratuvarları, 1995 yılında “Çimento ve Beton Araştırma-Geliştirme Enstitüsü’nün oluşturmasıyla ivme kazanmıştır . 


AR-GE Enstitüsü ile sektörün inceleme, analiz ve araştırma ihtiyacına yanıt veren TÇMB, sektörünün ihtiyacı olan eğitim gereksinimlerini de titizlikle karşılamaktadır.   


Son 30 yılda çimento-beton üretici ve kullanıcılarına sunduğu hizmetleri genişleten AR-GE Enstitüsü, bünyesinde oluşturduğu “Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları” ile 2003 yılında TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyonunu tamamlayarak Türkiye’de ve yurtdışında “CE” belgesi veren belgelendirme kuruluşlarına hizmet vermektedir. 


XRF, XRD, SEM, ICP-OES, GF-AAS gibi kapsamlı cihazlarla donatılmış olan laboratuvarlar çimento endüstrisine ve diğer sektörlere (özel, devlet ve üniversiteler) araştırma ve inceleme hizmetleri sunar.


Bu işletme kapsamında oluşturulan Çevre Koordinatörlüğü,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  yetkilendirilmiş olup , Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyetlerin yanısıra çevre yönetimi, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisans başvuruları ve bu çerçevede yapılacak raporlama  konularında Çevre 

Danışmanlık hizmeti vermektedir.


Eğitim ve Değerlendirme Müdürlüğü, çimento  ve beton konularında çalışanların ve yöneticilerin mesleki gelişimlerini, yeni teknolojilere ve kanuni düzenlemelere adaptasyonlarını sağlamakta, bu konularda eğitim, seminer, toplantı konferans ve fuarlar düzenlemekte, katılmakta, süreli  yayınlar, ekonomik ve istatistiki raporlar üreterek dokümantasyon hizmeti vermekte, ulusal ve uluslararası programlar organize ederek sektörün tanıtılmasına yönelik enformasyonda bulunmaktadır.  


TÇMB - Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) İktisadi İşletmesi: Çimento ve ilgili sektörlerin kalite kontrol ve çevresel ölçüm hizmetlerinin bağımsız ve tarafsız bir yapıda gerçekleştirilmesi amacıyla 1996 yılında kurulmuş, kamu, üniversite, üretici ve müşteri temsilcilerinden oluşan bağımsız ve tarafsız iktisadi bir işletmedir. 


KÇK, ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde, çevresel ölçüm hizmetlerini yerine getirmek, çimento ve ilgili ürünler konusunda CE işaretlemesine yönelik hizmet vermek üzere muayene ve belgelendirme kuruluşu olarak örgütlenmiştir.


KÇK, çimento ve ilgili ürünler konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından; TS EN ISO/IEC 17020’e göre A tipi Muayene Kuruluşu, TS EN 45011’e göre Ürün Belgelendirme Kuruluşu, TS EN ISO/IEC 17021’e göre Sistem Belgelendirme Kuruluşu ve çevre ölçümleri için kurulmuş olan çevre laboratuvarı da TS EN ISO/IEC 17025’e göre Deney Laboratuvarı olarak akredite edilmiştir.


20 Kasım 2006 tarihinde AB Komisyonu tarafından 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPD) kapsamında EN 197–1:2000, EN 197–1:2000/A1:2004 ve EN 413–1:2004 standartlarının ürünleri için 1784 Kimlik Numarası (NB 1784) ile KÇK Onaylanmış Kuruluş olarak atanmıştır. 


KÇK Çevre Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan ilk laboratuvardır.

KÇK’nın akredite Çevre Laboratuvarı emisyon, hava kalitesi, meteoroloji, gürültü ve kişisel maruziyet ölçümü ,Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin Kalite Testleri (TS EN 14181 ve SEÖS Tebliği kapsamında KGS 2 ve YGT) konularında ülkemizin en kapsamlı laboratuvarlarından biridir.TÇMB Yönetim Kurulu Üyeleri kimlerdir? Birlik üyesi Tüzel Kuruluşlar Temsilci üyeler


ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fab. Türk. A.Ş. Mustafa GÜÇLÜ, Başkan


OYAK MARDİN Çimento San. ve Tic. A.Ş. Celalettin ÇAĞLAR, Başkan Vekili


ÇİMSA Çimento San. ve Tiv. A.Ş. Mehmet HACIKAMİLOĞLU, Başkan Yardımcısı


KONYA Çimento San. ve Tic. A.Ş.


Kadir BÜYÜKKARA, Başkan Yardımcısı


BURSA Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş.


Mürsel ÖZTÜRK, Sayman Üye


AKÇANSA Çimento san. ve Tic. A.Ş. Hakan GÜRDAL


LİMAK Çimento San. ve Tic. A.Ş. Gültekin AKSÜYEK


NUH Çimento San. ve Tic. A.Ş. M. Hayrettin ŞENER


BARTIN Çimento San. ve Tic. A.Ş. Fevzi BİNGÖL


AS Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ümit Yaşar ODABAŞOĞLU


CİMPOR Yibitaş Çimento San ve Tic. A.Ş M. Şefik TÜZÜN


BATIÇİM-BATI ANADOLU Çimento San. ve Tic. A.Ş. Necip TERZİBAŞIOĞLU


AŞKALE Çimento San. A.Ş. Nihat KILIÇ


GÖLTAŞ GÖLLER YÖRESİ Çimento San. ve Tic. A.Ş. Sertaç Bora ÖZYURT


DENİZLİ Çimento San. ve Tic. A.Ş. Mehmet YAVUZ


ADOÇİM Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. İsmail BULUTTÇMB Denetleme Kurulu Üyeleri kimlerdir?AFYON Çimento San. T.A.Ş. Mutlu DOĞRUÖZ  


LİMAK Çimento San. ve Tic. A.Ş. Serhan BACAKSIZ  


BAŞTAŞ-BAŞKENT Çimento San. ve Tic. A.Ş. Yalçın ALPBAZ  TÇMB Genel Koordinatörü kimdir? Adı                               Dönem

Oğuz TEZMEN 03.2006 - …TÇMB’nin eski başkanları kimlerdir? Adı                                                 Dönem

Adnan İĞNEBEKÇİLİ      02.2001 - 05. 2011

Sadık AKALAN              02.2000 - 02. 2001

Ayduk ÇELENK              04.1995 - 02. 2000

Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜVEN06.1992 - 04.1995

Mehmet GÜMÜŞBURUN    11.1987 - 06.1992

Dr. Faruk YAĞIZ              04.1986 - 11.1987

Fazlı EMANETOĞLU      04.1982 - 04.1986

Sedat YILDIZ                      12.1979 - 02.1982

Necati NEMUTLU              04.1978 - 12.1979

A. Vedat TALU              05.1974 - 04.1978

Süha SOMER                      02.1971 - 05.1974

Metin İPLİKÇİ                      08.1967 - 01.1971

Kazım TURGAY              04.1967 - 08.1967

Cavit BORÇBAKAN      02.1963 - 04.1967

Seyit ULUBAY              10.1960 - 01.1963

Orhan ÜÇOK                      08.1960 - 09.1960

Selahattin AKYOL              06.1959 - 06.1960

Burhan ULUTAN              04.1957 - 04.1959Bölgelere göre TÇMB üyesi firmalar hangileridir?Marmara Bölgesi:


Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez)


Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Büyükçekmece Fabrikası)


Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çanakkale Fabrikası)


Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş


Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Sultanköy Öğütme Tesisi) 


Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.


Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. (Trakya Şubesi)


Çimsa Çimento ve Sanayi A.Ş. (Merkez)


Aslan Çimento A.Ş.


Nuh Çimento Sanayi A.Ş.


Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş (Merkez Ofis)


Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ambarlı Tesisi


Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir Çimento Fabrikası


Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş.


Limak ve Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Trakya Çimento FabrikasıEge Bölgesi:


Bakırçay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.


Batısöke Söke Çimento Sanayi ve T.A.Ş.


Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.


Denizli Çimento Sanayi T.A.Ş.Akdeniz Bölgesi:


Adana Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Adana Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İskenderun Fabrikası)


Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Antalya Öğütme Tesisi)


AS Çimento San. ve Tic. A.Ş.


Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. (Narlı Şubesi)


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mersin Çimento Fabrikası)


Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.


KÇS Kahramanmaraş Çimento A.Ş.Karadeniz Bölgesi:


Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ladik Fabrikası)


Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. Trabzon Şubesi


Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. Gümüşhane Çimento Fab.


Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Tokat Entegre Tesisi)


Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Bolu Çimento Sanayi A.Ş.


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çorum Fabrikası)


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Samsun Öğütme Tesisi)


Lafarge Ereğli Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.İç Anadolu Bölgesi:


Baştaş Çimento Sanayi A.Ş.


Bolu Çimento Sanayi A.Ş. (Ankara Öğütme Fabrikası)


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez)


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Hasanoğlan Fabrikası)


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Nevşehir Öğütme Tesisi)


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sivas Çimento Fabrikası)


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yozgat Fabrikası)


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ankara Çimento Fabrikası)


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eskişehir Çimento Fabrikası)


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kayseri Çimento Fabrikası)


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Niğde Çimento Fabrikası)


Konya Çimento San. A.Ş.


LİMÇİM Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Limak - İstaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.


Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara Çimento FabrikasıDoğu Anadolu Bölgesi:


Aşkale Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. Erzincan Çimento Fab.


Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. (Van Çimento Fabrikası)


Elazığ Altınova Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Limak Çimento San.ve Tic. A.Ş / Bitlis Şubesi 


YURTÇİM / Yurt Çimento San. ve Tic. A.Ş


Güneydoğu Anadolu Bölgesi:


Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. (Adıyaman Şubesi)


Limak Şanlıurfa Çimento Fabrikası


Limak Gaziantep Çimento Fabrikası


Limak Kurtalan Çimento Fabrikası


Limak Ergani Çimento Fabrikası


Limak Çimento San.ve Tic. A.Ş / Mardin Şubesi


Mardin Çimento Sanayi Ticaret A.Ş.TÇMB bünyesinde kurulan komiteler hangileridir?Birlik Yönetim Kurulu kararı ile, sektörün sorunlarına yönelik olarak oluşturulan komiteler şunlardır;


Teknik Daimi Komitesi


Çevre Daimi Komitesi


İklim Değişikliği Daimi Komitesi


Enerji ve Tabii Kaynaklar Daimi Komitesi


Hazır Beton Daimi Komitesi


Sürdürülebilir Üretim Daimi Komitesi


Bu komitelerin her birine TÇMB Yönetim Kurulu üyelerinden biri başkanlık yapmaktadır. Üyeler ise fabrikalardan konusunda uzman kişiler arasından seçilmektedir.


TÇMB daimi komiteleri ile ilgili dosya ve bilgi paylaşımının daha hızlı ve verimli yapılabilmesi amacıyla TÇMB’nin internet sitesi içinde “Dosya Paylaşım Modülü” ilgili komite üyeleri için oluşturulmuştur. TÇMB’nin 2013 yılına dair çimento rakamları neler? Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - TÇMB

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - TÇMB

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - TÇMBTÇMB’nin 2013 yılına dair etkinlik takvimi nedir?


Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - TÇMB

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - TÇMBTÇMB hangi uluslararası kuruluşlara üyedir?Cembureau (TÇMB, Avrupa Çimento Birliği üyesidir), EUPAVE (TÇMB, Avrupa Beton Kaplama Birliği üyesidir), YÜF (TÇMB, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu üyesidir), Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi, TÇMB, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi üyesidir., Rekabet Kurumu, KÇK (KÇK, bir TÇMB iktisadi işletmesidir.), EÇKA (Eğitim,Çevre,Kalite, Araştırma), bir TÇMB iktisadi işletmesidir., Çimento ve Beton Dünyası, Betonart, TÇMB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, AUCBM )TÇMB, Arap Çimento ve Yapı Malzemeleri Birliği ile işbirliği yapmaktadır.) China Cement Association (TÇMB, Çin Çimento Birliği ile işbirliği yapmaktadır.)TÇMB iletişim bilgileri nelerdir?


Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - TÇMB
Posta Adresi: P.K 2 Bakanlıklar/Ankara 06582 Ankara Türkiye


Yerleşim Adresi: Tepe Prime A Blok Kat:18-19 Eskişehir Devlet Yolu  (Dumlupınar Bulvarı) 9.km No: 266   06800 Ankara 


Telefon :  444 50 57


Faks :    +90 (312) 265 09 06-05


E-posta: info@tcma.org.tr


Web Adresi: www.tcma.org.trTÇMB üyesi fabrikalar hangileri, adres ve telefon bilgileri neler?Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - TÇMBAS Çimento San. ve Tic. A.Ş.:  İçeriona Alan Mevkii Bucak/ BURDUR 

Tel: 0 (248) 331 30 00 Fax: 0 (248) 331 33 33


Baştaş Çimento Sanayi A.Ş.: Ankara-Samsun Karayolu 35.Km 06780 Elmadağ ANKARA

Tel: 0 (312) 864 01 00 (4 lines) Fax: 0 (312) 864 01 05


Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.: P.K.15 16451 Kestel BURSA

Tel: 0 (224) 372 15 60 Fax: 0 (224) 372 16 60 


Denizli Çimento Sanayi T.A.Ş.: Ankara Asfaltı 40.Km Kaklık P.K.29 20100 DENİZLİ

Tel: 0 (258) 816 34 00 Fax: 0 (258) 816 34 26-27-28


Lafarge Ereğli Çimento San. ve Tic. A.Ş.: Kandilli Yolu Kemer Mevkii Karadeniz Ereğli 67300 ZONGULDAK

Tel: 0 (372) 315 15 00 Fax: 0 (372) 315 15 15


Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.: Isparta-Afyon Karayolu 15.Km 32320 ISPARTA

Tel: 0 (246) 237 14 51 Fax: 0 (246) 237 14 79 - 80


Konya Çimento San. A.Ş.: Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:195 42300 Selçuklu KONYA

Tel: 0 (332) 345 03 55 (5 lines) Fax: 0 (332) 345 03 65


Nuh Çimento Sanayi A.Ş.: Organize Sanayi Yolu Üzeri Akyar Mevkii, Hereke KOCAELİ

Tel: 0 (262) 316 20 00 Fax: 0 (262) 511 41 21


Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Merkez): Eski Büyükdere Cad. Tahirağa Çeşme Sok. Ayazağa Ticaret Merkezi 12. Kat No: 2 Maslak / İSTANBUL

Tel: 0 (212) 286 69 82 Fax: 0 (212) 286 69 85


Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Tokat): Kızılcakaya Mah. Keşliközü Mevkii Artova / TOKAT

Tel: 0 (356) 611 25 00 Fax: 0 (356) 611 22 32


Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Antalya Öğütme Tesisi): Duraliler Mah. Hürriyet Cad. No: 690 P.K. 626 07070 ANTALYA

Telefon: 0 (242) 227 49 90 Fax: 0 (242) 227 49 91


Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. (Sultanköy Öğütme Tesisi): Hendekli Tarla Mevkii Sultanköy Beldesi Marmara Ereğlisi / TEKİRDAĞ

Tel: 0 (282) 633 77 51 Fax: 0 (282) 633 77 55


Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez): Kısıklı Caddesi No:38 Altunizade İSTANBUL

Tel: 0 (216) 571 30 00 Fax: 0 (216) 571 30 91


Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Büyükçekmece): Mimarsinan Beldesi 34900 Büyükçekmece İSTANBUL

Tel: 0 (212) 866 10 00 Fax: 0 (212) 866 12 00


Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çanakkale): Mahmudiye Beldesi P.K.8 17601 Ezine  ÇANAKKALE

Tel: 0 (286) 295 20 00 Fax: 0 (286) 295 21 99


Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ladik): İskaniye Mahallesi Akpınar Mevkii Ladik / SAMSUN

Tel: 0 (362) 771 38 16 Fax: 0 (362) 771 38 19


Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş.: Yeşilova Mah. Trabzon Yolu Üzeri 3.Km 25509 Aşkale ERZURUM 

Tel: 0 (442) 415 10 54 (6 hat) Fax: 0 (442) 415 16 77


Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. (Erzincan Öğütme Tesisi): Erzincan Organize Sanayi Bölgesi ERZİNCAN

Tel: 0 (446) 251 12 18/19/20 (3 hat) Fax: 0 (446) 251 12 17


Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. (Gümüşhane Öğütme Tesisi): Arzular Beldesi GÜMÜŞHANE 

Tel: 0 (456) 252 21 60 Fax: 0 (456) 252 21 59


Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. (Trabzon Fabrikası): Sanayi Mah. Sanayi Çarşısı Cad. No:13 61100 Değirmendere TRABZON

Tel: 0 (462) 325 01 26 (3 hat) Fax: 0 (462) 325 01 25


Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. (Van Fabrikası): Kadembaş Yolu Üzeri Edremit/ VAN

Tel: 0 (432) 312 25 94 Fax: 0 (432) 312 24 93


Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.: Ankara Asfaltı Üzeri No: 335 35050 Bornova İZMİR 

Tel: 0 (232) 478 44 00 Fax: 0 (232) 478 44 44 


Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş. : Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 09201 Söke AYDIN

Tel: 0 (256) 518 22 50 Fax: 0 (256) 518 11 23


Votorantim Çimento EAA S.L.U . (Merkez Ofis): Hasanoğlan San. Böl. Bahçelievler Mah. Atatürk Cad. No:8 

06540 ANKARA 

Tel: 0 (312) 860 63 00 Fax: 0 (312) 860 63 20


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çorum Fabrikası): Samsun Yolu 3.Km 19170 ÇORUM

Tel: 0 (364) 223 08 10 (7 hat) Fax: 0 (364) 223 08 33


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sivas Fabrikası): Danişment Gazi Mahallesi 58190 Yapı SİVAS 

Tel: 0 (346) 227 38 59 (2 hat) Fax: 0 (346) 227 12 66


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yozgat Fabrikası): Sarayköy 66920 YOZGAT

Tel: 0 (354) 557 21 50 Fax: 0 (354) 557 21 61


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Nevşehir Öğütme Tesisi): Ankara-Kayseri Karayolu 56.km Kalaba 50840 NEVŞEHİR

Tel: 0 (384) 561 29 49 Fax: 0 (384) 561 29 52


Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Samsun Öğütme Tesisi): Ankara Yolu 12.Km Toybelen Mevkii 55336 SAMSUN 

Tel: 0 (362) 465 54 30 Fax: 0 (362) 465 51 23


Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.: Kemalpaşa Cad. No:4 35070 Işıkkent / İZMİR  

Tel: 0 (232) 472 10 45 Fax: 0 (232) 472 10 55 


Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. (Trakya Çimento Fabrikası): Sinanköy Mevkii 22970 Lalapaşa EDİRNE 

Tel: 0 (284) 323 11 04 (4 hat) Fax: 0 (284) 323 11 15 - 0 (284) 323 12 40 


Çimentaş Elazığ Altınova Sanayi ve Tic.A.Ş.: Kızılay Mah. Kazım Karabekir Cad. No:12 23200 ELAZIĞ Tel: 0 (424) 224 39 21 Fax: 0 (424) 224 16 70 


Çimentaş - Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş.: Merkez Bozkale Köyü Mevkii 36210 KARS

Tel: 0 (474) 242 62 30 (6 hat) Fax: 0 (474) 242 66 62


Bakırçay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Kemalpaşa Cad. No:4 35070 Işıkkent / İZMİR

Tel: 0 (232) 472 10 50 Fax: 0 (232) 472 10 55


KÇS Kahramanmaraş Çimento A.Ş.: Gaziantep yolu üzeri 45. Km Narlı Highway Karabıyıklı Village Narlı / Kahramanmaraş

Tel:0 344 339 11 80-83   Fax:90 344 339 11 75-77


LİMÇİM Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez): Ankara Çimento Fabrikası Güvercinlik Mevkii 06562 ANKARA 

Tel: 0 (312) 211 05 95-96 Fax: 0 (312) 211 05 70


Limak Çimento San. ve Tic. T.A.Ş.: Siirt Yolu Üzeri 4. Km. Oyacık Mevkii 56501 Kurtalan / Siirt

Tel: 0 (484) 411 22 91-93 Fax: 0 (484) 411 22 90


Limak Çimento San. ve Tic. T.A.Ş. (Gaziantep): Nizip Yolu Üzeri Göllüce Mevkii Şehit Kamil / GAZİANTEP

Tel: 0 (342) 235 01 10 Fax: 0 (342) 235 01 09


Limak Çimento San. ve Tic. T.A.Ş. (Ergani): Elazığ Karayolu 2. Km. 21950 Ergani / DİYARBAKIR

Tel: 0 (412) 611 52 60 Fax: 0 (412) 611 52 48


Limak Çimento San. ve Tic. T.A.Ş. (Şanlıurfa): Bozova Yolu Üzeri 16. Km. ŞANLIURFA

Tel: 0 (414) 362 10 10-13 Fax: 0 (414) 362 10 14


Limak Çimento San. ve Tic. T.A.Ş. (Bitlis Öğütme Tesisi): Küllüce Köyü Rahva Düzü Mevkii Muş Karayolu 2. Km. 13200 Tatvan / BİTLİS

Tel: 0 (434) 228 31 85 Fax: 0 (434) 228 31 86


Limak Çimento San. ve Tic. T.A.Ş. (Mardin): Kuşçu Köyü Tepeönü Mevkii Derik-Mardin Karayolu 10.KM. Derik / MARDİN

Tel: 0 (482) 255 10 10   Fax: 0 (482) 255 10 09


Limak İstaş İnşaat San. ve Tic. T.A.Ş.: Eskişehir Yolu 52. Km. Temelli – Polatlı ANKARA

Tel: 0 (312) 646 51 79 Fax: 0 (312) 646 51 78


Adana Çimento Sanayi T.A.Ş.: Ceyhan Yolu Üzeri Çaldağ Mevkii  01321 ADANA

Tel: 0 (322) 332 99 50 (7 hat) Fax: 0 (322) 332 95 01 - 0 (322) 332 97 32 


Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. (İskenderun Öğütme Tesisi): Karayılan Beldesi Yanı P.K.27  31201 İSKENDERUN

Tel: 0 (326) 654 25 10 (10 hat) Fax: 0 (326) 654 25 00


Aslan Çimento A.Ş.: Darıca Taşliman Mevkii 41700 Gebze KOCAELİ 

Tel: 0 (262) 679 40 00 Fax: 0 (262) 679 40 25


Bolu Çimento Sanayi A.Ş.: Bolu Mengen Yolu Üzeri 14250 Çaydurt / BOLU

Tel: 0 (374) 226 50 60 (7 hat) - 0 (374) 226 47 70 (7 hat)

Fax: 0 (374) 226 50 68 - 69


Bolu Çimento Sanayi A.Ş. (Ankara Öğütme Tesisi): İstanbul Yolu 27.Km Sarayköy-Kazan ANKARA

Tel: 0 (312) 815 50 50 (8 hat) Fax: 0 (312) 815 50 60


Mardin Çimento Sanayii Ticaret A.Ş.: Savur Yolu 6.Km 47019 MARDİN 

Tel: 0 (482) 226 64 30-35 Fax: 0 (482) 226 64 36-37


Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş.: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii 52301 Ünye ORDU

Tel: 0 (452) 321 11 00 (30 hat) Fax: 0 (452) 321 11 30-31


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Merkez): Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan Ak İş Merkezi S Blok Altunizade/ İSTANBUL

Tel: 0 (216) 651 53 00 Fax: 0 (216) 651 14 15


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ankara Öğütme Tesisi): Karşıyaka Mah. Fırat Cad. No:3 06852 Lalahan ANKARA 

Tel: 0 (312) 865 23 96 Fax: 0 (312) 865 23 95


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eskişehir Çimento Fabrikası): İstanbul Karayolu 22. Km Çukurhisar 26550 ESKİŞEHİR 

Tel: 0 (222) 411 32 00 Fax: 0 (222) 411 31 31


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kayseri Çimento Fabrikası): Malatya Karayolu 35.Km Bünyan 38600 KAYSERİ

Tel: 0 (352) 712 16 07 Fax: 0 (352) 712 16 90 


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mersin Çimento Fabrikası): Toroslar Mah. Tekke Cad.  Yenitaşkent 33013 MERSİN 

Tel: 0 (324) 454 00 60 Fax: 0 (324) 454 00 75  


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Niğde Çimento Fabrikası): Hacı Sabancı Bulvarı P.K 21 51270 NİĞDE 

Tel: 0 (388) 232 36 30 Fax: 0 (388) 232 36 34 


Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Malatya Terminal): TCDD Yanı Çimento Dolum Tesisi Battalgazi MALATYA

Tel: 0 (422) 841 36 77 Fax: 0 (422) 841 32 30


Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.: Gölbaşı Karayolu 22.Km Börgenek Köyü Mevkii P.K. 11 02001 ADIYAMAN

Tel: 0 (416) 265 30 24 (12 hat) Fax: 0 (416) 265 30 37


Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. (Narlı Çimento Fabrikası): Akçakoyunlu Köyü Burunucu Mevkii Pazarcık KAHRAMANMARAŞ

Tel: 0 (344) 228 77 00 Fax: 0 (344) 228 77 09 - 0 (344) 228 77 99


Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş.: Gülbucağı Mahallesi 25. Kuyu Mevkii 74100 BARTIN

Tel: 0 (378) 227 80 80 (4 hat) Fax: 0 (378) 227 12 96


Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş.: Pakpen Plaza Halk Sokak No:40-44 Sahrayıcedid 34734 Kadıköy-İSTANBUL

Tel: 0 (216) 468 00 00 Fax: 0 (216) 468 00 99


Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara Çimento Fabrikası: Güvercinlik Mevkii 06377 ANKARA 

Tel: 0 (312) 211 01 31 Fax: 0 (312) 211 05 60


Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ambarlı Öğütme Tesisi: Ambarlı Liman Tesisleri Yakuplu Köyü, Liman Yolu 34524 Beylikdüzü – İSTANBUL 

Tel: 0 (212) 875 37 00 Fax: 0 (212) 875 27 52


Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir Çimento Fabrikası: Gaziosmanpaşa Mah. Soma Cad. No: 22 10069 BALIKESİR 

Tel: 0 (266) 221 23 70 Fax: 0 (266) 221 23 88


Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. Trakya Çimento Fabrikası: Kırklareli Cad. Cami Kebir Mah. 39300 Pınarhisar - KIRKLARELİ 

Tel: 0 (288) 615 15 12 Fax: 0 (288) 615 15 17 


Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.: Güvenevler mah. Fatih cad. No:22 03040 AFYONKARAHİSAR 

Tel: 0 (272) 214 72 00 Fax: 0 (272) 214 72 09


YURTÇİM/ Yurt Çimento San. Tic. ve A.Ş.: Taşoluk Köyü Merkez/MUŞ 

Tel: 0 436 236 60 60


Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura