Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Türkiye Rüzgar Enerji Birliği Raporu

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından hazırlanan ve Türkiye’de rüzgar enerjisi üreten santrallerin sayısını veren, üretim gücünü bildiren rapordur.Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Raporu’nu kim hazırladı? 


Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), kar gayesi gütmeden, rüzgar enerjisi ile ilgili bilimsel, teknik ve uygulamalı araştırmaları takip etmek, Rüzgar enerji kaynağının kullanımını yaygınlaştırmak için faaliyetlerde bulunmak amacıyla, 10 Şubat 1992 tarih ve 92/2752 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu.


TÜREB, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (Eski EİE), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordineli çalışmalarıyla Türkiye Rüzgar Enerjisi potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılması doğrultusunda önemli çalışmalarda bulunuyor.


Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA)'nın resmi olarak Türkiye Şubesi olan TÜREB, Rüzgar Enerjisi konusunda Türkiye’deki en güçlü sivil toplum kuruluşudur. 


Türkiye Rüzgar Enerji Birliği Raporu


Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu Ocak 2013’te neler var? 


Ekonomik büyüme paralelinde, dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelen Türkiye, rekabetçi bir yapıya kavuşma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu nedenle dünya ve özellikle Avrupa stratejisi içerisinde Türkiye’nin yeri giderek artmaktadır ve Türkiye’de Ocak 2013 itibariyle kurulu gücü 2300 MW’ı aşan rüzgar enerjisi santrali bulunmaktadır.


Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından hazırlanan Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu- Ocak 2013’te ana sektör aktiviteleri olarak İşletmede, İnşa halinde ve Lisanslı projelere ait kapasite, kurulu güç, türbin markaları vb. bilgiler verilmiş ve ayrıca veriler illere, bölgelere, yatırımcılara göre grafiksel gösterimlerle sektörün izleyenlerine açıklayıcı olarak sunulmaya çalışılmıştır.


Türkiye Rüzgar Enerji Birliği Raporu


Türkiye’nin kaç tane rüzgar enerjisi santrali var? Üretimi ne kadar?


Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Raporu'na göre, Türkiye'de halen işletmede 61 rüzgar enerji santrali bulunuyor. Bu santrallerin kurulu gücü 2 bin 312,15 megavatı buluyor. 


Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve çeşitliliğini artırmayı planlayan Türkiye, önümüzdeki dönemde rüzgar enerji santrallerine yenilerini ekleyecek. Bu amaçla 12 şehirde 23 rüzgar enerji santralinin yapımı devam ediyor. Bu santrallerin 5'i İzmir'de, 4'ü Balıkesir'de, 3'ü Hatay'da kurulacak. 


İnşa halindeki rüzgar enerji santrallerinin faaliyete geçmesiyle mevcut kurulu güce 604,15 megavatlık ilave yapılacak. 


İnşa halindeki rüzgar enerji santrallerinin kurulu güç bakımından bölgelere göre dağılımında Ege ve Marmara bölgeleri öne çıkıyor. Yeni rüzgar enerji santrallerinin toplam kurulu gücünün yüzde 44,04'ü Ege Bölgesi'nde, yüzde 42,22'si Marmara Bölgesi'nde, yüzde 9,19'u Akdeniz Bölgesi'nde sağlanacak. 


Böylece yeni rüzgar enerji santralleri Ege Bölgesi'ne 266,05, Marmara Bölgesi'ne 255,1 megavatlık kaynak yaratacak. Bu iki bölgede kurulacak santrallerin üreteceği enerjinin oranı yeni santrallerin yaratacağı kapasitenin yüzde 86,36'sına karşılık geliyor. 


İnşa halindeki rüzgar enerji santrallerinin kurulu güç bakımından illere göre dağılımında ise ilk sırada İzmir geliyor. İzmir'e yapılacak rüzgar enerji santrallerinin kurulu gücü, inşa halindeki santrallerin kapasitesinin yaklaşık 4'te 1'ini buluyor (yüzde 23,04). İzmir'i yüzde 14,57'yle Balıkesir, yüzde 10,78'le Tekirdağ, yüzde 8,38'le Afyonkarahisar, yüzde 7,86'yla İstanbul izliyor. 


Hangi ilde ne kadar rüzgar santrali kuruluyor?


İnşa halindeki rüzgar enerji santrallerinin kurulu güç bakımından illere göre dağılımı şöyle: 

 İller İnşa  Halindeki Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulu Gücü (Megavat) 

 İzmir                                 139,2 

 Balıkesir                              88 

 Tekirdağ                              65,1 

 Afyonkarahisar                   50,6 

 İstanbul                               47,5 

 Hatay                                   38,5 

 Çanakkale                           38,5 

 Manisa                                35,75 

 Adıyaman                             27,5 

 Muğla                                    21 

 Aydın                                    19,5 

 Kırklareli                               16 

 Mersin                                  12 


Türkiye Rüzgar Enerji Santrallerinin Yıllara Göre Dağılımı:

Türkiye Rüzgar Enerji Birliği Raporu


Türkiye Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulu Güç Bakımından Kümülatif Dağılımı:


Türkiye Rüzgar Enerji Birliği Raporu


İşletmedeki Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulu Güç Bakımından Yatırımcılara Göre Dağılımı:


Türkiye Rüzgar Enerji Birliği Raporu


İşletmedeki Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulu Güç Bakımından Türbin Markalarına Göre Yüzdesel Dağılımı:

Türkiye Rüzgar Enerji Birliği Raporu


İşletmedeki Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulu Güç Bakımından Türbin Markalarına Göre Dağılımı:

Türkiye Rüzgar Enerji Birliği Raporu


İşletmedeki Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulu Güç Bakımından Bölgelere Göre Yüzdesel Dağılımı:

Türkiye Rüzgar Enerji Birliği Raporu