Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi esasları!

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Ekli "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmadı; Maliye Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı)'nın 10/10/2016 tarihli ve 6904 sayılı yazısı üzerine, 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 17/10/2016 trihinde kararlaştırılmıştır.


Gayrimenkul yatırımları ve değerlemeye ilişkin esaslar

(1) Şirket tarafından gayrimenkuller, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı gak ve faydaların belli bir tarihteki değeri, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşulları analiz edilerek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde değerlemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu listesinde yer alan gayrimenkul şirketleri ile anlaşılabilir. Fon portföyünde yer alan gayrimenkuller, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydalar dışındaki varlıklara ilişkin değerleme hizmetleri için uzman kuruluşlardan hizmet alınabilir.


Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar metni için tıklayın.