Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tuzla Aydınlı'da 8.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Tuzla Belediyesi, Aydınlı Mahallesi'nde bulunan arsayı ihale ile satıyor. İhale 13 Mart'ta gerçekleşecek..


Tuzla Belediyesi, Aydınlı Mahallesi'nde bulunan Ticaret Konut Alanı+ İlköğretim Alanı imarlı arsayı ihale ile satıyor. Toplam muhammen bedeli 8 milyon 274 bin TL olarak belirlenen arsa için ihale 13 Mart'ta gerçekleşecek.


ARSA SATILACAKTIR


Tuzla Belediye Başkanlığından:


1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 13.03.2018 Salı günü Saat 10.30’da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.


Tuzla Aydınlı


2 - 488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.


3 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.


4 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;


Şirketlerin;        Şahıslar;


a) Şartname Dosyası        a) Şartname Dosyası


b) İmza sirküleri,       b) Nüfus cüzdan sureti,


c) Ticaret odası belgesi,     c) Yerleşim Yeri Belgesi


d) Geçici teminat.          d) Geçici teminat.


Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.


Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İlan olunur.