Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nin etkilenme bölgesinden çıkarılması için teklif verildi!

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nin Boğazici Kanununda tanımlanan etkilenme bölgesinden çıkarılması için TBMM'ye kanun teklifi verildi..


2960 sayılı Boğaziçi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Kanun teklifi ile Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nin Boğazici Kanununda tanımlanan etkilenme bölgesinden çıkarılması öngörülüyor.


GENEL GEREKÇE


1983 tarihli 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile Nazım İmar Planı’nın amacı Boğaziçi’nde belli bir yerleşimi önermek, Boğaziçi’nin doğal, tarihi, arkeolojik tüm doğal ve kültürel varlıklarını korumak ve nüfusu sınırlı tutmaktır.


2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre boğaz bölgesi sahil şeridi, öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgeleri şeklinde ayrılmıştır. 1/5000 ölçekli ‘Üsküdar Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım imar planı’ İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Üsküdar’ın Kandilli, Kuleli, Küçüksu, Çengelköy, Güzeltepe, Bahçelievler, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Kirazlıtepe, Küplüce, Beylerbeyi, Burhaniye, Ferah, Kısıklı, Kuzguncuk ve İcadiye olmak üzere 16 mahallesini kapsayan alan yeniden planlanmaktadır.


1983 yılında yürürlüğe giren 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na ve Nazım İmar Planı’nın da etkilenme bölgesinde yer alan bazı bölgelerin günümüzde fiziksel ve topoğrafik koşullarının değişmiş olduğu görülmektedir.


Üsküdar İlçesine bağlı Yavuztürk Mahallesinin bulunduğu arazinin 1983 tarihli fiziksel koşullan aradan geçen 34 yıl içerisinde her açıdan değişmiş durumdadır. İdari sınırlar, arazinin fiziki durumu, topoğrafik yapı ve Boğaz’a uzaklık birlikte değerlendirildiğinde bölgenin etkilenme bölgesi sınırları içerisinde yer almaması gerekmektedir. Bu durum arazinin günümüzdeki fiziksel koşullan ile Boğaziçi Kanunu’na ekli Boğaziçi Nazım Planı’nın uyuşmadığı anlamına da gelmektedir. Bu nedenle 1/5.000 ölçekli Boğaziçi Nazım Planına göre çizilen krokide etkilenme bölgesi sınırları içerisinde, yer alan Üsküdar İlçesine bağlı Yavuztürk Mahallesi idari sınırları esas alınmak suretiyle etkilenme bölgesi dışına çıkarılmıştır.


MADDE GEREKÇELERİ


MADDE 1- 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 2. Maddesinin e bendinde yapılacak değişiklikle 1/5000 ölçekli Boğaziçi nazım planına göre çizilen krokide etkilenme bölgesi sınırlan içerisinde yer alan Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesinin idari sınırları esas alınmak suretiyle etkilenme bölgesi sınırları dışına çıkarılmıştır. Üsküdar İlçesi Yavuztürk Mahallesinin idari sınırlarının zamanla değişen fiziki durumu, topoğrafık yapısı ve boğaza uzaklığı birlikte değerlendirildiğinde Boğaziçi Kanunu’nun etkilenme bölgesinden çıkarılması Kanunun korumayı amaçladığı Boğaziçi bölgesini de etkilemeyecektir.


MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.


2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nun 2. maddesinin e bende aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"e) Etkilenme bölgesi; Üsküdar İlçesine bağlı Yavuztürk Mahallesi hariç olmak üzere, öngörünüm ve geri görünüm bölgeleri dışında 22/7/1983 ve 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen ve Boğaziçi sahil şeridi öngörünüm ve geri görünüm bölgelerinden etkilenen bölgedir."


Yürürlük:

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme:

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com