Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vadesi geçmiş vergi borcu nasıl ödenir?

Vergi, bazı dönemlerde ve belli kimseler tarafından devlete veriliyor. Kimi zaman vergi, dönemi geçtikten sonra ödeniyor. Peki, vadesi geçmiş vergi borcu nasıl ödenir?


Vadesi geçmiş vergi borcu nasıl ödenir?

Vergi, bazı dönemlerde ve belli kimseler tarafından devlete veriliyor. Taşınmaz mal sahipleri de vergi takvimi kapsamında belirtilen dönemlerde belirtilen vergileri ödemek ile mükellef oluyor.


Ödenmesi zorunlu olan vergiler arasında taşınmaz mallar için ödenecek emlak vergisi, kira gelir vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi vergiler bulunuyor.


Bu vergiler yılın belli dönemlerinde ödeniyor.

Emlak vergisi ödeme dönemleri

1. taksitler - Mart, Nisan ve Mayıs ayları,

2. taksitler - Kasım ayı.


Çevre temizlik vergisi ödeme dönemleri

1. taksitler - Mart, Nisan ve Mayıs ayları,

2. taksitler - Kasım ayı.


Kira gelir vergisi ödeme dönemleri

1. taksitler - Mart ayı,

2. taksitler - Temmuz ayı.


Vergi borçlarının bu dönemler içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ancak kimi mükellefler vergi borcunu ilgili vergi dönemi içerisinde ödeyemiyor Bu durumda vadesi geçmiş vergi borcu nasıl ödenir? 


Vadesi geçmiş vergi borcunun ödenmesi..

Vadesi geçmiş vergi borçları sadece vergi dairelerine ödenebilmektedir. Başka bir ifadeyle banka veya internet aracılığıyla bu tür vergi borçlarının ödenmesi mümkün değildir. 


Vadesi geçmiş olan vergi borçlarının bağlı olunan vergi dairesine gidilerek vatandaşlık kimlik numarasına göre ilgili bölümden borç durumunun öğrenilmesi suretiyle herhangi bir vezneye ödenmesi mümkündür.