Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yönetmeliğinde değişiklik!

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 30 Haziran 2016 tarihinde 29758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Vakıflar Genel Müdürlüğü Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 30 Haziran 2016 tarihinde 29758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Yönetmelik gereğince, hayrat taşınmazlarının tahsis işlemleri ve kullanım bedelinin tespiti değişti. İşte yönetmelikte yapılan düzenlemeler;


YÖNETMELİK


VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“b) Taşınmazın bulunduğu bölge, konum, kullanım amacı göz önünde bulundurulmak suretiyle bölge müdürlüklerince oluşturulacak komisyonca kullanım bedeli tespit edilir. Bedel tespitinde yapılacak onarım ve restorasyon giderleri göz önünde bulundurulur.”


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.