Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Van Merkez Şerefiye Mahallesi konut teslimleri başladı!

Van Merkez Şerefiye Mahallesi Kentsel Yenileme Projesinde yer alan 248 adet konutun hak sahipleri için teslim süreci bugün başladı.


Van Merkez Şerefiye Mahallesi Kentsel Yenileme Projesinde T1-9A/B, T1-10A/B, T1-11A/B, T2-10, T2-11, T2-13, T2-14 ve T2-15 bloklarda yer alan 248 adet konutun hak sahipleri için teslim süreci bugün başladı. Teslim işlemleri 21 Aralık tarihine kadar yapılacak.


Diğer bloklarda da yapı kullanma izin belgelerinin alımına müteakip teslim işlemleri başlatılacaktır. Bu çerçevede ;


Konut teslimleri, İdare tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Mega Mühendislik A.Ş aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 

 

Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.


Şehit Ailesi ve Terör Malulü kontenjanından konut alanların ilk taksit ödemesi konut teslimini izleyen ay itibariyle başlatılacaktır. 


3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T. Halk Bankası A.Ş. Van Merkez Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları teslim tarihinde önce Banka şubesine başvuracaktır. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 


Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:


Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı), 

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi, 

KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura. 

Doğalgaz abonelik bedeli olan 467,47 TL’nin yatırıldığına dair belge.


Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.