Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vasiyet iptal edilir mi?

Bir kimsenin ölümünde hüküm doğurmak üzere yaptığı irade beyanına vasiyetname oluyor. Peki, vasiyet iptal edilir mi? Vasiyet nasıl iptal edilir?


Vasiyet iptal edilir mi?


Bir kimsenin ölümünde hüküm doğurmak üzere yaptığı 'irade beyanı'na vasiyetname oluyor. Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabiliyor.


Vasiyetname bazı durumlarda iptal edilebiliyor. Peki, vasiyetname ne zaman iptal edilebilir? Vasiyet iptali nasıl olur?


Vasiyet iptali

1. Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,


2. Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,


3. Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise,


4. Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa, vasiyetname iptal edilebiliyor.


Dava örneği:


YARGITAY 

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/19745 

K. 2011/2854 

T. 28.2.2011


Mahkemece, lehine vasiyette bulunulan Bahri'nin vasiyet edenden önce ölmesi nedeniyle vasiyet alacaklısı olamayacağı gerekçesi ile davanın kabulüne, vasiyetnamenin iptaline karar verilmiş, hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.


Mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan TMK'nın 581. maddesi hükmüne göre; "Vasiyet alacaklısı olabilmek için miras bırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır.


Vasiyet alacaklısı miras bırakandan önce ölmüş ise, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, vasiyeti yerine getirme yükümlülüğü, vasiyet yükümlüsünün yararına ortadan kalkar."


MK'nın 557. maddesi iptal nedenlerini sınırlamıştır. Kural olarak anılan hüküm dışında bir nedenle vasiyetnamenin iptali istenemez ve hakim bu nedenlerle bağlıdır. Bu bakımdan vasiyet alacaklısının miras bırakandan önce ölmesi olgusuna dayanılarak vasiyetnamenin iptali istenemez. Bu husus vasiyetname alacaklısı tarafından açılan vasiyetnamenin tenfizi davasında itiraz olarak ileri sürülebilir.


O halde mahkemece, davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com