Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vasiyetname harçları 2016!

Ölüme bağlı olarak tasarruf işleminde bulunmak isteyen mirasbırakanlar vasiyetname hazırlayabiliyor. Peki, vasiyetname harçları 2016 ne kadar?


Vasiyetname harçları 2016!


Ölüme bağlı olarak tasarruf işleminde bulunarak vasiyetname hazırlamak isteyen mirasbırakanlar, vasiyeti resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabiliyor.


Medeni Kanun gereğince; Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenleniyor. 


Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabiliyor. Mirasbırakan, arzularını resmî memura bildiriyor. 


Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için mirasbırakana veriyor.


Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunup imzalanıyor. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalıyor.


2016 yılı Yargı Harçları tarifesine göre bu yıl vasiyetname için aşağıdaki oranlarda harç tahsil edilecek.


Vasiyetname harçları 2016

Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:


a)Belli bir meblağı ihtiva edenler   (Binde 1,13)

b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler     60,80
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com