Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vasiyetnamenin geçerlilik şartları!

Vasiyetname; bir kimsenin ölümünde hüküm doğurmak üzere yaptığı 'irade beyanı'na deniyor. Peki, vasiyetnamenin geçerlilik şartları nelerdir?


 Vasiyetnamenin geçerlilik şartları!


Vasiyetname; bir kimsenin ölümünde hüküm doğurmak üzere yaptığı 'irade beyanı'na deniyor. Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabiliyor. 


Vasiyetname bazı hallerde geçersiz kabul edilebiliyor. Peki, vasiyetnamenin geçerlilik şartları nelerdir?


Vasiyetnameyi hazırlayan kişi eğer irade yoksunu ise vasiyetname geçersiz kabul ediliyor. Mirasbırakan, vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebiliyor.


Vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülebiliyor.


El yazılı vasiyetname

El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek  başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur. El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir.


Sözlü vasiyetname

Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com