Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Vekalet sözleşmesi örneği!

Bir kimse, başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için vekil tayin edebiliyor. İşte vekalet sözleşmesi örneği..


Vekalet sözleşmesi örneği!


Bir kimse, başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için vekil tayin edebiliyor. Bunun için yetkilendirdiğine ait yazılı bir belge olan vekaletname düzenleniyor.


Vekalet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşme olarak ifade ediliyor.


Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmî sıfata sahipse veya işin yapılması mesleğinin gereği ise ya da bu gibi işleri kabul edeceğini duyurmuşsa, bu öneri onun tarafından hemen reddedilmedikçe, vekâlet sözleşmesi kurulmuş sayılıyor. Vekalet sözleşmesi örneği şu şekilde;


VEKALET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ


MADDE 1-    

TARAFLAR :


...................adresinde ikamet eden .......... ile .............. adresinde ticari faaliyetlerini yürüten ........Şti. arasında aşağıdaki koşullarla bir vekalet sözleşmesi akdolunmuştur.


İşbu sözleşmede ; ......... 'vekil ' .......... Şti. 'müvekkil ' olarak anılacaktır.


MADDE 2-    

KONU :


İşbu sözleşmenin konusu, vekilin, ………nın …… kentine giderek, hediyelik eşya üreten ………. fabrikasından 250 adet biblo, 400 adet porselen ve 120 adet cam gondolun müvekkil adına ve hesabına satın alınmasına ilişkin sözleşmeyi yapması ve söz konusu eşyaları Türkiye' ye getirmesidir.


MADDE 3- 

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :


Vekil, ../../….  tarihinde Venedik ' e giderek, orada …. gün kalacak ve …. firması ile temaslarda bulunduktan sonra mümkün olan en uygun koşullarla, işbu vekalet sözleşmesinde belirtilen malların alımına ilişkin satım sözleşmesini müvekkil adına ve hesabına yapacaktır. Vekil, alacağı cam eşyaların en iyi kalitede olmasına dikkat etmek ve müvekkilin tüm menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür. Vekil, ../../…. tarihinde aldığı eşyalarla birlikte Türkiye' ye dönecek ve eşyaları müvekkile aynı gün teslim edecektir. Alınan malların tümü camdan yapıldığı için vekil, bunları özenli bir şekilde  taşımak - taşıtmak ve herhangi bir zarar görmelerini önleyecek her türlü tedbiri almak zorundadır. Vekil, mallarda meydana gelecek her türlü ziya ve hasar dolayısıyla müvekkile karşı sorumludur.


Müvekkil, vekilin ……' e gidiş-dönüş uçak biletini temin edecek, …….' de kalacağı otel masrafları ile üç gün boyunca vekilin yapacağı yeme içme harcamalarını karşılayacaktır. Ayrıca müvekkil, vekilin tüm malları işbu sözleşmede belirtilen tarihte hasarsız olarak teslim etmesi durumunda vekile ……………………-YTL. ücreti aynı gün ödeyecektir.


MADDE 4-    

YETKİLİ MAHKEME :


İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ………… Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.


İşbu sözleşme, …/…/…. tarihinde ………’ de  iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha vekile teslim edilmiş, ikinci nüsha müvekkilde kalmıştır.


         

Vekil    

(Adı, Soyadı, İmza)                                          

(Adı, Soyadı, İmza)           
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com