Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ilamı dilekçesi örneği!

Veraset ilamı, bir kimsenin vefat etmesi halinde, geride bıraktığı taşınır ve taşınmaz malların hangi mirasçılarına hangi oranda kaldığını gösteriyor...


Veraset ilamı dilekçesi örneği!


Veraset ilamı, bir kimsenin vefat etmesi halinde, geride bıraktığı taşınır ve taşınmaz malların hangi mirasçılarına hangi oranda kaldığını gösteriyor. 


Murisin mirasçılarının kim olduğu, mirasçılık hakkına kimlerin sahip olduğu ise veraset ilamı ile tespit edilebiliyor. Peki, veraset ilamı nasıl alınır Veraset ilamı almak için hangi belgeler ile nereye başvurulur?


İlam, Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile alınabiliyor. Ayrıca veraset ilamını bir noterlikten de almak mümkün olabiliyor.


Veraset ilamı dilekçesi örneği:


... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

Davacı  :   (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı  :    Hasımsız

Dava    :    Veraset

Olaylar :


..............................ili, ............................ İlçesi, ...............hane, ..............cilt, ..............sahife  nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) .............................................. ......./........./.......... tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ..................................................................(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) ................................... bırakmıştır.Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur. Hukuki, sebepler: M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller : Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep : Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim. ...../......../20...


(Davacı)

(baba,anne,eş,kardeş)


Önerilen Bağlantılar : Anneler günü konut kampanyaları