Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ilamı dilekçesi örneği 2016!

Veraset ilamını almak için mirasçılardan biri bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesine başvurabiliyor. İşte veraset ilamı dilekçesi örneği 2016..


Veraset ilamı dilekçesi örneği 2016!


Veraset ilamı, bir kimsenin vefatı durumunda yasal ve atanmış mirasçıların kimler olduğunu ve kimin hangi oranda mirasa sahip olduğunu gösteriyor. Veraset ilamını almak için mirasçılardan birinin başvurusu yeterli oluyor.


Veraset ilamı, 01.10.2011 tarihine kadar yalnız Sulh Hukuk Mahkemesinden alınırken, 01.10.2011 tarihinden itibaren mahkemenin yanı sıra noterden de alınabiliyor.


Mirasçılık belgesi olarak da nitelendirilen veraset ilamının noterden alınması halinde belli oranlardaki harçların da ödenmesi isteniyor.


Sulh Hukuk Mahkemesinden almak isteyenler ise veraset ilamı dilekçesi ile başvuruda bulunabiliyor. Veraset ilamı dilekçesi örneği 2016 şu şekilde;


Veraset ilamı dilekçesi örneği 2016..


................. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

Davacı  :   (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı  :    Hasımsız

Dava    :    Veraset

Olaylar :


..............................ili, ............................ İlçesi, ...............hane, ..............cilt, ..............sahife  nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) .............................................. ......./........./.......... tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ..................................................................(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) ................................... bırakmıştır.Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur. Hukuki, sebepler: M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller : Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep : Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim. 


..../...../2016


(Davacı)


(baba,anne,eş,kardeş)
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com


Önerilen Bağlantılar : Anneler günü konut kampanyaları