Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ilamı harcı 2018!

Miras dağılımının gösterildiği belge olan veraset ilamı alınırken belli oranlarda harç ödeniyor. Peki, veraset ilamı harcı 2018 ne kadar?


Veraset ilamı, miras dağılımının gösterildiği belge oluyor. Bu belge Sulh Hukuk Mahkemesi ve noterden alınabiliyor. Yasal mirasçı oldukları tespit edilen kimselere bu belge veriliyor.


Veraset ilamı talebi için bir dilekçe ile idareye başvurulabiliyor. Dilekçe örneği 2018 şu şekilde sıralanıyor:


Dilekçe örneği 2018


...................SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


Davacı:Adı ve Soyadı.


TC.N=Adresiniz


Davalı: Hasımsız


Dava: Mirasçılık Belgesi VerilmesiMiras Bırakan:..........; .... VE .... olma, .../..../.... doğumlu, ... (il) ... (ilçe) Cilt:...  Aile Sıra No:... Birey Sıra No:...  de nüfusa kayıtlı .../.../2018 tarihinde vefat etti.Maddi Sebepler:


1-Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Mirasbırakanım vefat ederek geride mirasçı olarak (EŞİ...... İLE ÇOCUKLARI ...... VE C........'yi bırakmıştır. Başkaca gaip veya sağ mirasçısı yoktur.


2-Miras intikal ve paylaşma işlerinde kullanılmak üzere mirasçılık belgesi verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu ortaya çıktı.


Hukuki Sebepler: Türk Medeni Kanunu'nun 495 ve devamı maddeleri


Deliller: Nüfus kayıtları vs. deliller


Sonuç İstem: Yukarıda açık kimliği yazılı Mirasbırakanım'ın mirasçılık belgesinin tanzim olunarak tarafıma verilmesini en derin saygılarımla arz ve talep ederim.


.../..../2018


Davacı 


İmzaVeraset ilamı harcı 2018


Veraset ilamı alınırken harç parası ödemesi de ödeniyor. Veraset ilamı noter ücreti 2018 yılında asgari olarak 136 TL olarak tahsil ediliyor. 2 tane veraset ilamı alınmak istediğinde 153 lira ödemesi yapılıyor. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com