Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi 1. taksiti ödemeleri 2017!

Veraset ve intikal vergisi, kendisine miras kalan mirasçılar tarafından 3 sene boyunca ödeniyor. Vergi için ödemeler senede 2 eşit taksit halinde verilebiliyor..


Veraset ve intikal vergisi, kendisine miras kalan mirasçılar tarafından 3 sene boyunca ödeniyor. Vergi için ödemeler senede 2 eşit taksit halinde verilebiliyor. 


Toplamda 6 taksitte ödenen veraset ve intikal vergisinin 1. taksiti Mayıs ayında, ikinci taksiti ise Kasım ayı içerisinde ödeniyor. Vergiyi belirlenen sınırlar üzerinde değerde mirasa sahip olan kimseler ödüyor.  


Veraset ve intikal vergisine ilişkin olarak 48 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 27 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Matrah dilim tutarlarının tespitine tebliğ kapsamında şu şekilde yer verildi:


Matrah dilim tutarlarının tespiti

(1) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.


(2) Buna göre, 1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


Matrah
Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com