Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi 15 gün sonra başlıyor!

Kendisine miras kalan mirasçıların vergi sorumluluğu 15 gün sonra 1 Mayıs itibariyle başlıyor. Ödemeler ilgili vergi dairesine yapılıyor..


Halk arasında miras vergisi olarak bilinen Veraset ve İntikal Vergisi, malların veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun ivazsız bir surette intikal etmesi sonucunda ödeniyor. Verginin mükellefi ise, veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) bir suretle mal intikal eden gerçek ve tüzel kişiler oluyor.


Veraset vergisi, intikalden sonraki sene ödenmeye başlıyor. Vergi her sene ödenmiyor. Miras vergisi, intikalden itibaren 3 sene içerisinde ödeniyor. 3 senede iki eşit taksit olmak üzere toplam 6 taksitte ödeniyor.


Veraset ve intikal vergisine ilişkin olarak 48 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 27 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Matrah dilim tutarlarının tespitine tebliğ kapsamında şu şekilde yer verildi:Matrah dilim tutarlarının tespiti

(1) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.


(2) Buna göre, 1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


Matrah

Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030


1 Mayıs'ta başlıyor

Veraset ve intikal vergisinin 1. taksiti 1-31 Mayıs'ta, ikinci taksiti ise 1-30 Kasım'da ödeniyor. Buna göre 2017 yılı veraset ve intikal vergisi 15 gün sonra başlıyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com