Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 2 hafta!

Veraset ve intikal vergisi, 7338 sayılı kanun gereğince ödeniyor. 3 sene boyunca senede iki taksitte ödenebilen veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 2 hafta bulunuyor..


Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 2 hafta!

Veraset ve intikal vergisi, 7338 sayılı kanun gereğince ödeniyor. Miras vergisi olarak da bilinen vergi, menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödeniyor.


Veraset tarikiyle veya sair suretiyle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeleri gerekiyor.


Vergi, 3 sene boyunca senede 2 eşit taksit halinde ödeniyor. Taksit ödemeleri ise Mayıs ve Kasım aylarında yapılıyor.


1 Kasım itibariyle başlayan veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 2 hafta bulunuyor.


Veraset ve intikal vergisi hesaplama:


Vefat eden kişinin 400.000 TL miras bıraktığı, iki çocuğu bulunduğu varsayıldığında, her çocuk kendine kalan miras payından 146.306 TL istisna düşüldükten sonra kalan tutar veraset ve intikal vergisi matrahı kabul edilip tarife oranına göre vergilenecektir.


Her bir çocuğun miras payı % 50 (200.000 TL) olduğundan birisinin matrahı:


200.000 -146.306 = 53.694 TL olacaktır.


Ödenecek vergi: 53.694 * %1 = 536,94 TL olacaktır. Diğer mirasçının vergisi de bu tutar olacağından toplam 1.073,88 TL olacaktır. Bu tutar Mayıs ve Kasım aylarında altı eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit 178,98 TL olarak ödenecektir.


Ancak, veraset yoluyla değil de şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi ivazsız intikallereilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanacağından yukarıdaki örnekteki duruma göre her mirasçı için hesaplanacak vergi şu şekilde olur.


İstisna tutarı 3.371 TL’dir.


Matrah 200.000 – 3.371 = 196.629 TL’dir. Matrah artan orana tabi tutulduğunda, ödenecek vergi şu şekilde hesap edilecektir.


190.000 * %5 (Normal oran %10) = 9.500 TL

6.629 * %7,5 (Normal oran %15) = 497,17 TL


9.500 + 497,17 = 9.997,17 TL Mayıs ve Kasım aylarında altı eşit taksitte ödenecektir.


İlk taksit 1.666,19 TL olarak ödenecektir.