Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi başlıyor!

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri Mayıs ile birlikte başlıyor. Ödemeler 31 Mayıs'a kadar yapılıyor..


Veraset ve intikal vergisi ödemeleri Mayıs ile birlikte başlıyor. Ödemeler 31 Mayıs'a kadar yapılıyor. Miras vergisi olarak da bilinen bu vergi malların ivazsız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde ödeniyor. 


Veraset ve intikal vergisi, 3 sene boyunca ödeniyor. Vergi, senede 2 eşit taksit halinde ödenebiliyor. Verginin ikinci taksit ödemeleri Kasım ayı içerisinde yapılıyor.


Vergi tarifesi 2016


7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


Matrah Verginin Oranı (yüzde)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız  İntikallerde

İlk             210.000 TL için 1 10

Sonra gelen     500.000 TL için 3 15

Sonra gelen     1.110.000 TL için 5 20

Sonra gelen    2.000.000 TL için 7 25

Matrahın     3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10   30
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com