Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi dilekçe örneği!

Veraset ve intikal vergisi, karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi sonucunda ödenen taşınmazlar için ödeniyor. İşte veraset ve intikal vergisi dilekçe örneği..


Veraset ve intikal vergisi, şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi sonucunda ödenen bir vergi olarak karşımıza çıkıyor.


Vergi için ölen kimsesin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;


Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde;


Mükellefler vefat eden kişinin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette olduğu takdirde ise ölüm tarihini takip eden 8 ay içerisinde ilgili Vergi Dairesine dilekçe veriyor. 


Veraset ve intikal vergisi dilekçesi örneği:


..................

Vergi Dairesi KODU


1…………………………………  İNTİKALİN ŞEKLİ(*)

Vergi Dairesi Müdürlüğüne

 

Veraset 

İvazsız İntikaller 

 

2…………………………………………İl-İlçe 

3……………………………………………Olay Kayıt ve Hs. Def. Sıra No.

(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.) 

 

Tablo 1: ÖLENİN VEYA İVAZSIZ İNTİKALDE BULUNANIN

1. Vergi Kimlik Numarası(**)

2. Soyadı / Unvanı

3. Adı

4. Baba Adı

5. Mesleği/Faaliyeti

6. Ölüm Yeri ve Tarihi

7. İvazsız İntikalin Meydana Geldiği Yer ve Tarih

8. İkametgah veya İşyeri Adresi

Mahalle:

Cadde/Sokak:

Kapı No:

Daire No:

İl/İlçe:

Posta Kodu:


Tablo 2: MÜKELLEFLERİN

Vergi Kimlik No(**)

Adı Soyadı / Unvanı

AkrabalıkDerecesi

Doğum Tarihi

İkametgah veya İşyeri Adresi /Telefon No.

İMZA


(*) İntikal hangi şekilde meydana gelmiş ise ilgili haneye (x) işareti konulacaktır. 


(**) T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır. Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com