Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi için son 10 gün!

7338 sayılı kanun gereğince, miras kalan taşınmaz mallar için veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekiyor. İkinci taksitlerin Kasım ayında ödendiği veraset ve intikal vergisi için son 10 gün kaldı..


Veraset ve intikal vergisi için son 10 gün!

7338 sayılı kanun gereğince, miras kalan taşınmaz mallar için veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekiyor. Bu vergi, menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödeniyor. 


Veraset ve intikal vergisi her yıl değil; 3 sene boyunca ödeniyor. Senede 2 eşit taksit halinde toplamda 6 taksitte ödenmiş oluyor.


Verginin yıl içindeki taksit ödemeleri Mayıs ve Kasım aylarında yapılıyor.  Buna göre ilk taksit ödemeleri en son 1 Haziranda ödenmişti. Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti 2015 ödemeleri ise 1 Kasım itibariyle başladı. 


Buna göre 2015  yılıveraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri için son 10 gün kaldı. Veraset ve intikal vergisi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor.


Ölen kimsesin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde; Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde; ilgili Vergi Dairesine beyanname veriliyor.


Veraset ve intikal vergisi beyanname:


..................

Vergi Dairesi KODU


1…………………………………  İNTİKALİN ŞEKLİ(*)

Vergi Dairesi Müdürlüğüne

 

Veraset 

İvazsız İntikaller 

 

2…………………………………………İl-İlçe 

3……………………………………………Olay Kayıt ve Hs. Def. Sıra No.

(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.) 

 

Tablo 1: ÖLENİN VEYA İVAZSIZ İNTİKALDE BULUNANIN

1. Vergi Kimlik Numarası(**)

2. Soyadı / Unvanı

3. Adı

4. Baba Adı

5. Mesleği/Faaliyeti

6. Ölüm Yeri ve Tarihi

7. İvazsız İntikalin Meydana Geldiği Yer ve Tarih

8. İkametgah veya İşyeri Adresi

Mahalle:

Cadde/Sokak:

Kapı No:

Daire No:

İl/İlçe:

Posta Kodu:


Tablo 2: MÜKELLEFLERİN

Vergi Kimlik No(**)

Adı Soyadı / Unvanı

AkrabalıkDerecesi

Doğum Tarihi

İkametgah veya İşyeri Adresi /Telefon No.

İMZA


(*) İntikal hangi şekilde meydana gelmiş ise ilgili haneye (x) işareti konulacaktır. 


(**) T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.