Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi için son 2 hafta!

Mayıs ayında ödenen vergiler arasında veraset ve intikal vergisi yer alıyor. 31 Mayıs'ta sona erecek veraset ve intikal vergisi için son 2 hafta kaldı..


Mayıs ayında ödenen vergiler arasında veraset ve intikal vergisi yer alıyor. Bu vergi, şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde ödeniyor.


Buna göre kendisine miras kalan ve kalan miras değeri yapılan hesaplamalar sonrasında istisna haddini aşan mirasçılar veraset ve intikal vergisi ödemek zorunda oluyor.


Veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca senede 2 eşit taksit halinde ödeniyor. 2016 yılı veraset ve intikal vergisinin ilk ödemeleri Mayıs ayında yapılıyor. 31 Mayıs'ta sona erecek veraset ve intikal vergisi için son 2 hafta kaldı.


Vergi ödemelerinden önce vergi dairesine beyanname veriliyor. Beyannameler;

a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;


b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu;


c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tespit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği; Yer vergi dairesi tarafından tarh olunuyor.


1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanıyor:


Matrah Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız  İntikallerde


İlk             210.000 TL için 1 10

Sonra gelen     500.000 TL için 3 15

Sonra gelen     1.110.000 TL için 5 20

Sonra gelen    2.000.000 TL için 7 25

Matrahın     3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10   30Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com