Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi için son 9 gün!

Veraset ve intikal vergisinin ilk taksit dönemi 31 Mayıs'ta sona eriyor. 3 sene boyunca senede iki taksit halinde ödenen verginin mükellefi genellikle mirasçılar oluyor..


Veraset ve intikal vergisinin ilk taksit dönemi 31 Mayıs'ta sona eriyor. 3 sene boyunca senede iki taksit halinde ödenen verginin mükellefi genellikle mirasçılar oluyor.


Bu vergi, Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde ödeniyor.


Bu vergi belli bir süre boyunca ödeniyor. Kanunen miras kalan kimseler veraset ve intikal vergisinin mükellefi oluyor. Yasanın 20'inci maddesi uyarınca bu verginin mükellefiyeti; 

* Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde, 


* Verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte, 


* Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu işlemlerin ikmal edildiği tarihte başlıyor.


İkinci taksit ödemelerinin Kasım ayında yapılacağı vergi için beyannameler ise 25 Mayıs'a kadar veriliyor.


Matrah Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız  İntikallerde


İlk             210.000 TL için 1 10

Sonra gelen     500.000 TL için 3 15

Sonra gelen     1.110.000 TL için 5 20

Sonra gelen    2.000.000 TL için 7 25

Matrahın     3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10   30Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com