Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi kaç taksitle ödenir?

İvazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali durumunda ödenen vergi veraset ve intikal vergisi oluyor. Peki, veraset ve intikal vergisi kaç taksitle ödenir?


Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali durumunda ödenen vergi veraset ve intikal vergisi oluyor.


Veraset ve İntikal Vergisi;

a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;


b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu;


c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tespit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği; Yer vergi dairesi tarafından tarh olunuyor.


Veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimseler bu verginin mükellefi oluyor. Mükellef vergi borcunu taksitli bir şekilde ödeyebiliyor. Peki, veraset ve intikal vergisi kaç taksitle ödenir


Veraset ve intikal vergisi taksitleri

Veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca ödenen bir vergi olarak karşımıza çıkıyor. Senede 2 eşit taksit halinde ödenen bu vergi toplam 6 taksitte ödenmiş oluyor.


Veraset ve intikal vergisinin ilk taksiti Mayıs ayında, ikinci taksiti ise Kasım ayında ödeniyor. Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com