Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 25 gün!

Veraset ve intikal vergisinin mükellefi veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimseler oluyor. Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 25 gün kaldı..


Veraset ve intikal vergisi, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde ödeniyor.


Bu verginin mükellefi veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimseler oluyor.


Veraset ve intikal vergisi Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeniyor. Buna göre, veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 25 gün kaldı.


Ödemeler 3 sene boyunca sürüyor. Böylece toplamda 6 taksitle bu vergi borcu ödenmiş oluyor.


1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanıyor:


Matrah Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız  İntikallerde


İlk             210.000 TL için 1 10

Sonra gelen     500.000 TL için 3 15

Sonra gelen     1.110.000 TL için 5 20

Sonra gelen    2.000.000 TL için 7 25

Matrahın     3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10   30
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com