Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 3 gün!

Veraset ve intikal vergisi için ödemeler 3 sene boyunca yapılıyor. Senede iki taksitte ödenebilen vergide ilk taksitler Mayıs ayında, ikinci taksitler ise Kasım ayında ödeniyor. Buna göre, miras vergisi ödemeleri için son 3 gün kaldı.Veraset ve intikal vergisi, 7338 sayılı kanun gereğince ödeniyor. Vergi, Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde veriliyor.


Vergi için ödemeler 3 sene boyunca yapılıyor. Senede iki taksitte ödenebilen vergide ilk taksitler Mayıs ayında, ikinci taksitler ise Kasım ayında ödeniyor. Buna göre, miras vergisi ödemeleri için son 3 gün kaldı.


Buna göre 2014 yılında ödemeye başlayan kimseler bu sene Mayıs'ta 5. vergilerini ödüyor. Kasım'da ise son taksitlerini ödemiş oluyor. 2015 yılında ödenmeye başlayan vergiler ise en son 2017 Kasım'da bitiyor. Bu sene ödenmeye başlanan vergiler için ise ödeme süresi 2018 Kasım'da sona eriyor.


Vergide öncelikle beyanname veriliyor. Vergi mükellefiyeti beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde; 


Verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte; 


Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu işlemlerin ikmal edildiği tarihten itibaren başlıyor.


1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanıyor:


Matrah Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız  İntikallerde


İlk             210.000 TL için 1 10

Sonra gelen     500.000 TL için 3 15

Sonra gelen     1.110.000 TL için 5 20

Sonra gelen    2.000.000 TL için 7 25

Matrahın     3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10   30Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com